Heinätorin yksikkö

Heinätorin yksikössä pyritään luomaan valmiuksia oppilaan terveen itsetunnon kehittymiselle ja oma-aloitteisuuden heräämiselle. Yhteistyökyky ja suvaitsevaisuus ovat edellytyksenä toimimiselle erilaisissa ryhmissä. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta teoistaan ja valinnoistaan.

TOIMINTA-AJATUS

Meidän tavoitteena on taata oppilaalle mahdollisuus suorittaa oppioikeutensa hänen omien edellytystensä mukaisesti siten, että se antaa mahdollisuuden jatko-opintoihin sekä sijoittumiseen työelämään. Tähän liityen oppilaille asetettavat tavoitteet ovat:

  • Luku- ja kirjoitustaito
  • Peruslaskutaidot
  • Käytöstavat
  • Ongelmanratkaisutaito
  • Omaan terveyteen liittyvät tiedot ja taidot
  • Sosiaaliset taidot

Heinätorin yksikkö, Torikatu 45

Sijainti kartalla: Heinätorin yksikkö

Heinätorin linkit

 Henkilökunnan koulutuskalenteri