Kodin ja koulun yhteistyö

Viestintä kodin ja koulun välillä
Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Tavoitteenamme on mahdollisimman matalan kynnyksen yhteydenpito Wilman ja puhelimen välityksellä. Monialainen verkostoyhteistyö oppilaan asioissa on olennainen osa koulumme toimintakulttuuria.

Vanhempainillat

Vanhempainillat järjestetään pääsääntöisesti yksikkökohtaisesti mahdollisimman pian lukuvuoden alkaessa. Yksiköt tiedottavat vanhempainiltojen aikatauluista huoltajia.

Kehityskeskustelu/HOJKS- keskustelu

Kaikki oppilaamme ovat erityisen tuen oppilaita. Oppilaiden HOJKS- asiakirja päivitetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyisin ja keväisin. Asiakirja päivitetään yhteistyössä huoltajien kanssa, joten kehityskeskustelut ovat luonnollinen osa HOJKS- asiakirjojen päivitystyötä. Lapsen toivotaan osallistuvan kehityskeskusteluun. 

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä Lapset puheeksi -menetelmällä. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voi pyytää itse tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten. 

Toiminta- alueittain opiskelevilla sekä 1-5. luokkalaisilla väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja. Arviointikeskustelut pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Vanhempaintoimikunta ja vanhempainyhdistys

Vanhempaintoimikunta kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuoden aikana yhteisiin tapaamisiin. Tapaamisiin voidaan pyytää eri alojen asiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista koulumaailmaan liittyvistä asioista. Kaikki huoltajat ovat tervetulleita mukaan. Kutsu toimitetaan huoltajille Wilman välityksellä. 

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajana toimii Anne Toppari. Koulun edustajina toimivat rehtori ja vaihtuva opettajaedustaja. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoontumisiin pyydetään mukaan vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja.

Koulullemme on perustettu vanhempainyhdistys, Tiernan koulun vanhempaintoimikunta ry. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja yritteliäisyyttä. Vanhempainyhdistyksen tuella koulumme pystyy järjestämään mm. myyjäistapahtumia. Myyjäisten tuotto käytetään oppilaiden virkistystoimintaan. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Anne Toppari.