Akionlahden luonnonsuojelualue ja Varjakka

Oulunsalon Varjakassa sijaitseva Akionlahden n. 263 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue perustettiin v. 2006. Natura-2000 ohjelmaan kuuluva suojelualue sijaitsee valtaosin jakokunnan omistamalla vesialueella ja rantaniityillä. Akionlahti on merestä lähes irtikuroutunut merenlahti, joka syntyi n. 400 vuotta sitten. Lahden suurin syvyys on nykyään n. 1,3 m. Akionlahden rantakasvillisuus on vyöhykkeistä, jossa on nähtävissä niittykasvillisuusvyöhykkeet matalan veden luikkakasvustoista laajoihin heinä- ja vihviläniittyihin.

Alueen pesimälinnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti runsas ja lahti on tärkeä muuttolintujen levähdysalue. 

Esite 2020 (pdf)

Akionsaaren ympäri kiertää luontopolku ja elärannalla sijaitsee lintutorni. Saaren pohjoislaidalla on laavu ja nuotiopaikka. Akionsaareen ei ole polttopuutoimitusta. Luontopolku jatkuu mantereen puolella suojellulle merimerkkimännylle ja sieltä Varjakan kartanoon.

Varjakan saaressa on tulipaikka, joka on etenkin kevättalvisin ulkoilijoiden suosiossa. Varjakan alueen vanhat sahan aikaiset rakennukset ovat osa kulttuurihistoriallista rakennusperintöämme.  

Varjakassa on myös vierasvenesatama ja upouusi uimaranta.