Jätemaksut ja jätetaksa

OUKA/9241/02.05.00/2017

Kuulutus

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Jätetaksa 1.1.2018 alkaen

Oulun yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 28.11.2017 (§ 631) jätetaksan vuodeksi 2018. Jätetaksa koskee Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kuntia. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut.

Jätetaksa on nähtävillä 11.1.2018 saakka osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatetaksa-ja-maksut.

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 11.1.2018 mennessä yhdyskuntalautakunnalle siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Ilona Suppanen, p. 044 7033961

------------------------------------

 

Kiinteistöt maksavat jätehuollon järjestämisestä jätemaksua. Jätemaksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat keräys-, kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Jätemaksu maksetaan jäteastioiden tyhjentämisen yhteydessä. Jätehuoltoyrityksen lähettämä jätelasku koostuu jätteen kuljetusmaksusta ja jätteen käsittelymaksusta.

Jätteen kuljetusmaksulla maksetaan jäteastioiden tyhjennykset ja jätteiden kuljetus käsittelypaikkoihin. Jätteen käsittelymaksulla maksetaan käsittelyn lisäksi mm. kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräykset ja käsittely.

Jätteentuottaja ja jätehuoltoyritys sopivat keskenään kuljetusmaksun suuruudesta.

Jätteiden käsittelymaksu perustuu jätteiden käsittelyn kustannuksiin. Asumisessa syntyvän jätteen käsittelymaksun suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, Oulun yhdyskuntalautakunta. Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä taksa on voimassa Hailuodossa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Oulussa ja Tyrnävällä.

Vuoden 2017 jätetaksa

Kiertokaari Oy:n (Oulun Jätehuolto Oy) hinnasto

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.