Jätemaksut ja jätetaksa

 

Seudullinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaa 29.5.2023 (13 §) biojätteen ja pakkausjätteiden jäteastioiden jätemaksut sekä biojätteen ja pakkausjätteiden keräyksen järjestämiseen liittyvät muut maksut. Jätetaksa koskee Hailuodon, Iin, Lumijoen, Kempeleen ja Oulun kuntia. Jätemaksuja sovelletaan kunnan järjestämisvastuulla olevaan biojätteen ja pakkausjätteiden keräykseen.

Biojätteen ja pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisen maksut 2023

 

Seudullinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2022  (19 §) vuoden 2023 jätetaksan. Jätetaksa koskee Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Pudasjärven ja Oulun kuntia. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut.

Jätetaksa 2023

------------------------------------

Kiinteistöt maksavat jätehuollon järjestämisestä jätemaksua. Jätemaksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat keräys-, kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Jätemaksu maksetaan jäteastioiden tyhjentämisen yhteydessä. Jätehuoltoyrityksen lähettämä jätelasku koostuu jätteen kuljetusmaksusta ja jätteen käsittelymaksusta.

Jätteen kuljetusmaksulla maksetaan jäteastioiden tyhjennykset ja jätteiden kuljetus käsittelypaikkoihin. Jätteen käsittelymaksulla maksetaan käsittelyn lisäksi mm. kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräykset ja käsittely.

Jätteentuottaja ja jätehuoltoyritys sopivat keskenään kuljetusmaksun suuruudesta.

Jätteiden käsittelymaksu perustuu jätteiden käsittelyn kustannuksiin. Asumisessa syntyvän jätteen käsittelymaksun suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, Oulun yhdyskuntalautakunta. Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä taksa on voimassa Hailuodossa, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa.

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kunnissa voimassa oleva taksa löytyy Lakeuden EKOn sivuilta.

 

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.