Jätemaksut ja jätetaksa

Jätetaksa 2019

Oulun yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2018 (§ 591) jätetaksan vuodeksi 2019. Jätetaksa koskee Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun kuntia. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut.

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 31.12.2018 mennessä yhdyskuntalautakunnalle siten kuin kuntalaissa säädetään.

Vuoden 2019 jätetaksa ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät yhdyskuntalautakunnan 11.12. 2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta (§591).

Yhdyskuntalautakunta 11.12.2018

Lisätietoja: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Ilona Suppanen, p. 044 7033961

------------------------------------

Kiinteistöt maksavat jätehuollon järjestämisestä jätemaksua. Jätemaksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat keräys-, kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Jätemaksu maksetaan jäteastioiden tyhjentämisen yhteydessä. Jätehuoltoyrityksen lähettämä jätelasku koostuu jätteen kuljetusmaksusta ja jätteen käsittelymaksusta.

Jätteen kuljetusmaksulla maksetaan jäteastioiden tyhjennykset ja jätteiden kuljetus käsittelypaikkoihin. Jätteen käsittelymaksulla maksetaan käsittelyn lisäksi mm. kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräykset ja käsittely.

Jätteentuottaja ja jätehuoltoyritys sopivat keskenään kuljetusmaksun suuruudesta.

Jätteiden käsittelymaksu perustuu jätteiden käsittelyn kustannuksiin. Asumisessa syntyvän jätteen käsittelymaksun suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, Oulun yhdyskuntalautakunta. Jätehuoltoviranomaisen hyväksymä taksa on voimassa Hailuodossa, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa.

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kunnissa voimassa oleva taksa löytyy Lakeuden EKOn sivuilta.

 

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.