Oulun seudun luonnonmuistomerkit

Oulun seudulla on 35 rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä, joista yksi on geologinen kohde ja loput erilaisia puita tai puuryhmiä.

Kunta Nimi Sijainti
Hailuoto Askelin mänty Askelintie
Kempele Ketolanperäntien mänty Ketolanperäntie
  Kultakuusi Koskelantie
Liminka Mänty ja pylväskataja Kiiskiläntie
  Tammi Meijeritie
  Lakeuden mänty  Värminkoskentie
Muhos Konglomeraatti (geol. muodostuma) Kieksintie
  Pappilan männyt Koortilantie
  Mattokuusi  Kämäräntie
  Korivaaran kuusi Ouluntie
  Kärnän männyt Ouluntie
  Reinin rajakuusi Reinintie
  Käärmekuusi Tapiolantie
  Sikermäkuusi Tapiolantie
  Iso mänty Torakankaantie
  Rajamänty eli käräjämänty Viskaalintie
Oulu, kanta-Oulu Riippamänty  Alakyläntie
  Bergbomin mänty Bergbomintie
  Kuusikuja Hiltulantie
  Suolamänty  Koskelantie
  Pukin puuryhmä Pukkilantie
  Mänty Pukintie
  Käärmekuusi  Sanginjoentie
Haukipudas Kuusi Kirkkotie
  Mänty Kirkkotie
  Mänty Takkurannantie
Kiiminki Vahtolan kuusi Kamulantie
  Piltosen männyt Piltosentie
Oulunsalo 6 mäntyä  Kylänpuolentie
  Merimerkkimänty Varjakantie
Ylikiiminki Lastulammen kuusi Rajalantaival
Tyrnävä Yhteenkasvaneet männyt Haurukyläntie
  Mänty Ängeslevän Ylipääntie

Oulun seudun ympäristötoimi rauhoittaa yksityismailla sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Lomakkeita ja ohjeita rauhoittamista varten on saatavissa ympäristötoimesta ympäristötarkastaja Matti Tynjälältä, p. 044 703 6763, sähköposti matti.tynjala(at)ouka.fi.

Luonnonmuistomerkkeihin voi tutustua maastossa jokamiehenoikeudella, mikä tarkoittaa mm. sitä, että pihapiirissä sijaitseviin kohteisiin tutustuminen ei ole mahdollista ilman maanomistajan lupaa. Osa sijaitsee pienen pihatien varrella/päässä, joten jo tielle ajo/pysäköinti voi häiritä alueella asuvia.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yhteenkasvaneet männyt Tyrnävän Temmeksellä

Hakemus luonnonmuistomerkiksi

Tallenna koneellesi, täytä, tulosta ja lähetä ympäristötoimeen.