Vapautus viemäriverkostoon tai talousvesijohtoon liittymisestä

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Jätevesiviemäriin liittäminen on asukkaille aina vaivattomin tapa huolehtia kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä.

Toimialueen vesi- ja viemärihuoltolaitoksilta voi tiedustella, onko kiinteistö mahdollista liittää jätevesiviemäriin. Oulun kaupungin karttapalvelusta voi tarkistaa, sijaitseeko kiinteistö vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitoksilta saa myös tietoa talousvesijohtoverkostosta.

Toimi näin

Hae vapautusta jätevesiviemäriin liittämisestä kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella, josta käy ilmi muun muassa millä perusteella ja mihin saakka vapautusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä (jätevesiselvitys). Jokaista kiinteistöllä sijaitsevaa jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma jätevesiselvitys. 

Lisäksi hakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot. Mikäli kiinteistön talousvesi johdetaan vesijohtoverkostosta, hakemukseen on liitettävä jäljennös vesilaskusta.

Mikäli hakijana on muu kuin kiinteistön omistaja tai kiinteistöllä on useampia omistajia, jokaiselta kiinteistön omistajalta on oltava valtakirja hakemuksen käsittelyä varten. Mikäli kiinteistö on kuolinpesän omistuksessa, valtakirja vaaditaan kaikilta kuolinpesän osakkailta tai pesänselvittäjältä. Lisäksi on toimitettava perukirjan ote, josta ilmenevät kuolinpesän osakkaat tai jäljennös käräjäoikeuden pesänselvittäjän määräämistä koskevasta päätöksestä.

Voit toimittaa vapautushakemuksen liitteineen Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi.

Hakemuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Vapautusta talousvesijohtoon liittymisestä haetaan samalla tavoin kuin jätevesiviemäriin liittymisestä.

Lomakkeet

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.