Viheralueiden hoito

Oulun kaupungin viheralueiden ylläpidon tilaajana ja valvojana toimii Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluiden viheraluetiimi.

Oulun kaupunki on jaettu 11 urakka-alueeseen. Alueurakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti katu- ja viheralueiden hoidosta alueellaan hoitoluokituksen mukaisesti.

Urakoitsijoina toimivat yksityiset urakoitsijat sekä kaupungin liikelaitoksena toimiva Oulun Infra. Ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä alueella toimivaan alueurakoitsijaan (pdf).

Ylläpidon tehtäviin kuuluvat mm. nurmikoiden, kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja varusteiden hoitaminen sekä viheralueiden puhtaanapito.

Viheralueille on määritelty hoitoluokitus, joka ohjaa erilaisten alueiden hoidon tasoa. Rakennetuilla viheralueilla kasvit, materiaalit ja alueen käyttötarkoitus vaikuttavat kunnossapidon ja hoidon määrään ja laatuun.

Hoitotöitä ovat mm. nurmikon leikkaus ja harjaus, niittyjen niitto, puiden leikkaus, pensaiden ja kukkien hoito, leikkipaikkojen ja käytäväpintojen kunnosta huolehtiminen sekä roska-astioiden tyhjennys. Erikseen sovittaessa tehdään myös perusteellisempaa korjaus- ja kunnossapitotyötä.

Puistometsien hoito

Metsänhoidosta vastaa maa ja mittaus yksikkö. Katso lisätietoja metsien hoidosta. 

Puiden kaato yleisillä alueilla

Asukkaiden puunkaatotoiveet katu- ja viherpalvelujen hallinnassa olevilta viheralueilta käsitellään kootusti. Puunkaatotoiveita voi esittää sähköisen palautepalvelun kautta.  Päätetyt puiden kaadot tekee alueurakoitsija.

Tontilla olevien puiden kaatamisesta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Yleisen alueen käyttö

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa. Lupa yleisten alueiden tilapäiseen käyttöön tulee hakea Katu- ja viherpalveluista sähköisen palvelun kautta.

Ympäristön roskaamista koskevat säännökset kieltävät puutarhajätteen viemisen puistoon ja metsäalueille. Ravinnelisäyksen seurauksena nokkonen, pujo ja horsma valtaavat aluskasvillisuuden ja luonnollinen kasvusto häviää. Lisäksi puutarhajätteen mukana leviää Suomen luontoon vieraita kasvilajeja, jotka voivat levitä aggressiivisesti tukahduttaen Suomen luonnonkasvien kasvutilaa. Lisätietoja asiasta löydät Vieraslajiportaalista (vieraslajit.fi).

Talkoilu yleisillä alueilla

Talkoo-ohje 

Kannustamme kaupunkilaisia järjestämään roskankeruu- ja vieraslajitalkoita kaupungin hallinnoimilla alueilla. Talkoisiin osallistumme antamalla roskasäkkejä ja lainaamalla roskapihtejä sekä viemällä yleiseltä alueelta kerätyt roskat /kasvimateriaalin pois.  

Kun koolla on sopiva joukko ja haluatte järjestää talkoot: 

1. sopikaa vastuuhenkilö 

2. tee talkooilmoitus Oulun palautepalveluun vähintään viikkoa ennen talkoopäivää 

3. valitse asuminen ja ympäristö/ puistot ja viheralueet, palautteen aiheeksi talkooilmoitus 

4. palautetekstikenttään; 

 • mitkä talkoot? milloin? arvioitu osallistujamäärä? 
 • jos kyseessä vieraslajitalkoot, mitä torjutaan? 

5. palautteen sijainti – kohtaan 

 • piirrä alue, jolla talkoillaan. 
 • lisää pistemäinen sijainti hakupaikkaan, josta jätesäkit kerätään. Jos painavaa materiaalia kertyy paljon, voi laittaa useamman keräyspaikan. Hakupaikalle on päästävä kuorma-autolla. 
 • Tonteilta ja pihoilta ei saa tuoda jätettä, kuuluvat kiinteistön vastuulle. 
 • Roskatalkoissa lajitellaan metalli ja ongelmajäte erilleen. 

6. yhteystietoihin talkoovastaavan yhteystiedot 

7. alueen kunnossapitäjä saa ilmoituksen ja on talkoovastaavaan yhteydessä. 

8. Infra Liikelaitokselta voi lainata talkookäyttöön roskapihtejä. Osoite Poratie 10, yhteyshenkilö Sanna Autio, p. 044-703 2162, sanna.autio at ouka.fi 

Jos tiedotatte talkoista sosiaalisessa mediassa tägätkää #oulunkaupunkiympäristö   #oulu, niin voimme jakaa Oulun kaupunkiympäristö FB-sivulla. Saadaan näkyvyyttä ja yhteisen tekemisen meininkiä! 

Lisätietoa vieraslajien torjunnasta.

Alueurakat

Urakoitsijoiden yhteystiedot (pdf)

Viheralueiden hoitokartat löytyvät karttatieltä.

Valitse kartalla näkyvät tiedot > kadut ja puistot > Viheralueiden hoito

Oulun Infra

 • Postiosoite postal PL 69, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.