Viheralueiden hoito

Oulun kaupungin viheralueiden ylläpidon tilaajana ja valvojana toimii Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluiden viheraluetiimi.

Oulun kaupunki on jaettu 11 urakka-alueeseen. Alueurakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti katu- ja viheralueiden hoidosta alueellaan hoitoluokituksen mukaisesti.

Urakoitsijoina toimivat yksityiset urakoitsijat sekä kaupungin liikelaitoksena toimiva Oulun tekninen liikelaitos (TEKLI). Ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä alueella toimivaan urakoitsijaan.

Ylläpidon tehtäviin kuuluvat mm. nurmikoiden, kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja varusteiden hoitaminen sekä viheralueiden puhtaanapito.

Viheralueille on määritelty hoitoluokitus, joka ohjaa erilaisten alueiden hoidon tasoa. Rakennetuilla viheralueilla kasvit, materiaalit ja alueen käyttötarkoitus vaikuttavat kunnossapidon ja hoidon määrään ja laatuun.

Hoitotöitä ovat mm. nurmikon leikkaus ja harjaus, niittyjen niitto, puiden leikkaus, pensaiden ja kukkien hoito, leikkipaikkojen ja käytäväpintojen kunnosta huolehtiminen sekä roska-astioiden tyhjennys. Erikseen sovittaessa tehdään myös perusteellisempaa korjaus- ja kunnossapitotyötä.

Puistometsien hoito

Metsänhoidosta vastaa maa ja mittaus yksikkö. Katso lisätietoja metsien hoidosta. 

Puiden kaato yleisillä alueilla

Asukkaiden puunkaatotoiveet katu- ja viherpalvelujen hallinnassa olevilta viheralueilta käsitellään kootusti. Puunkaatotoiveita voi esittää sähköisen palautepalvelun kautta.  Päätetyt puiden kaadot tekee alueurakoitsija.

Tontilla olevien puiden kaatamisesta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Yleisen alueen käyttö

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa. Lupa yleisten alueiden tilapäiseen käyttöön tulee hakea Katu- ja viherpalveluista sähköisen palvelun kautta.

Ympäristön roskaamista koskevat säännökset kieltävät puutarhajätteen viemisen puistoon ja metsäalueille. Ravinnelisäyksen seurauksena nokkonen, pujo ja horsma valtaavat aluskasvillisuuden ja luonnollinen kasvusto häviää. Lisäksi puutarhajätteen mukana leviää Suomen luontoon vieraita kasvilajeja, jotka voivat levitä aggressiivisesti tukahduttaen Suomen luonnonkasvien kasvutilaa. Lisätietoja asiasta löydät Vieraslajiportaalista.

Alueurakat

Urakoitsijoiden yhteystiedot (pdf)

Viheralueiden hoitokartat löytyvät karttatieltä.

Valitse kartalla näkyvät tiedot > kadut ja puistot > Viheralueiden hoito

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.