Yrittäjyyskasvatus - Työelämätaidot ja yrittäjyys

Yrittäjyyskasvatus opettaa taitoja, valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen. Yrittäjyyskasvatus on osa kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatukseen voidaan sisällyttää yrittäjyyttä, työelämätaitojen vahvistamista ja taloudenhallinnan oppimista.

Pedagogisena toimintatapana yrittäjyyskasvatus eheyttää opetusta ja mahdollistaa oppilaiden taitojen kehittymisen monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tiimityöskentely, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset. Opetuksessa painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus.

Tavoitteellinen toiminta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi innostaa oppimaan ja ottamaan vastuuta. Oppilaat ja opiskelijat oppivat työelämässä tarvittavia taitoja, tunnistavat omia vahvuuksiaan ja oppivat yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta.

Yrittäjyyskasvatuksessa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä sekä yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä voi hyödyntää eri kokonaisuuksien opetuksessa ja siihen voidaan yhdistää myös muita kokonaisuuksia, esimerkiksi kestävä kehitys ja STEAM (science, technology, engineering, arts & mathematics). Tältä sivulta (sivupalkista) löydät linkkejä erilaisiin valmiisiin malleihin, joita voit hyödyntää opetuksessa.

Lähde liikkeelle tästä!

Tutustu Oulun kaupungin yrittäjyyskasvatuksen polkuun, joka on osa kaupungin OPS -polkuja. OPS-polku on opettajien saatavissa kirjautumalla kaupungin intranettiin, Akkunaan. Löydät sieltä lisää vinkkejä ja toimintamalleja yrittäjyyskasvatukseen. Voit samalla tutustua myös muihin OPS -polkuihin. Katso myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen yrittäjyyskasvatusstrategia.

Lisätietoja

Jutellaan lisää yrittäjyyskasvatuksesta, pedagogisista malleista ja mahdollisuuksista. Voit varata alustuksen koulullesi tai voin tulla pitämään oppilaille oppitunnin. Soita tai laita viestiä!

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja
Eemeli Alanne
eemeli.alanne(a)ouka.fi, 0401825114
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/yrittajyyskasvastus.