Oppilaitoksille

Käsikirja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen Oulun kaupungin yksiköissä löytyy Oulun kaupungin intrasta Akkunasta Yrittäjyyskasvatuksen polku -sivulta. Akkunan sivustolle on koottu myös muita työkaluja opettajalle. 

Käsikirjasta löydät kouluastekohtaiset kehittämis- ja osaamistavoitteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.