Työn Taitajat

Työn Taitajat on Oulussa kehitetty nuorisovaikuttamisen toimintamalli yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman varmistaminen yrityksille. 

Työn Taitajat korostaa jatkuvan oppimisen merkityksellisyyttä, tukee nuorta osaamisensa tunnistamisessa ja oman paikan löytämisessä työelämässä.

Työelämä ja yritykset lähemmäs tulevai­suuden osaajia

Työn Taitajat madaltaa kynnystä siirtyä työelämään, kannustaa yksilön oman osaamisen tarkasteluun laajemmin ja painottaa jokaisen nuoren osaamiselle olevan paikkansa Oulun seudun monipuolisessa yrityskentässä. 

Työn Taitajat motivoi nuoria hankkimaan tietoa useammista työnantajista sekä syventämään tietoa jo nyt tunnetuimmista yrityksistä ja muista organisaatioista. Tietoa tuodaan myös itse työn hakemisesta ja työhaastatteluista. Nuorille kerrotaan eri aloista, ammateista ja toiminnasta titteleiden takana.

Työelämäyhteistyötä koordinoidusti 

Kouluille Työn Taitajat on matalan kynnyksen toimintatapa työelämäyhteistyöhön. Toiminta on tarkoitettu yläkouluille ja lukioille. Koulut voivat valita kokonaisuuden käytettävissä olevan ajan mukaan. Kokonaisuudet ovat käytännönläheisiä, osallistavia ja informatiivisia. Työn Taitajat -tiimi vastaa tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työn Taitajat Oulu -video

Työn Taitajat - Tietoja ja taitoja työelämään -video

Tutustu vaihtoehtoihin

Työelämäoppitunnit

Erikoistapahtumat

Opetushenkilöstön tilaisuudet

Rakennamme yhdessä elinvoimaista Oulua

Työn Taitajissa yritykset ja muut organisaatiot pääsevät viestimään suoraan tulevaisuuden työntekijöille. Yritykset ovat mukana varmistamassa tulevaisuuden osaamista ja osoittavat näin myös vastuullisuutta.

Yritysten tunnetuksi tekeminen, tietoisuuden lisääminen eri ammateista ja toimialoista sekä toimintamallin vaivattomuus ovat Työn Taitajien vahvuudet. Ura- ja yritystarinat toteutetaan joko etukäteen valmistellun esityksen tai haastattelun muodossa.

Toimintaa toteuttavat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Business Oulu yhdessä laajan sidosryhmä- ja yritysverkoston kanssa. Työn Taitajat -toiminnan fyysisenä kohtaamispaikkana toimii BusinessAsema Oulun keskustassa.

Kysy lisää