Työelämään tutustuminen TET

Työelämään tutustuminen eli TET on nuoren ensimmäinen askel kohti työelämää. TET-jakso tarjoaa työelämäkokemuksia, jotka tukevat nuoren tulevia koulutus- ja uravalintoja. TET on osa opetussuunnitelmaa ja siihen osallistuvat kaikki yläkoulujen oppilaat.

Työelämään tutustumisen jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä.

Työelämään tutustumista järjestetään luokilla 7-9 vähintään seuraavasti:

  • 7. luokalla yksi päivä
  • 8. luokalla kolme-viisi päivää
  • 9. luokalla viisi päivää.

Peruskoulun oppilas tutustuu työelämään 6 tuntia/työpäivä. Ruokatauko sisältyy kuuteen tuntiin. 

Ruokailu on ensisijaisesti lähimmällä koululla tai päiväkodissa. Työnantaja voi myös tarjota maksuttoman aterian. Kaupunki järjestää oppilaan kyydityksen ja vakuuttaa oppilaat tutustumisjakson aikana tapaturman varalta.

Nuorelle TET-jakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua ohjatusti työelämään osana työyhteisöä. Jakson aikana nuori soveltaa taitojaan ja kokeilee toimimista uudessa ympäristössä. Jakso suoritetaan nuoren itse valitsemassa ja hakemassa työpaikassa, jossa nuori menee työpaikkaan ja tekee hänelle sopivia töitä aikuisen ohjauksessa. TET-jakson aikana nuori saa tietoa ja kokemusta eri aloista, ammateista ja työelämästä. 

Työnantajalle TET-jakso tarjoaa mahdollisuuden rakentaa nuorten tulevaisuutta. Onnistuneen TET-jakson lähtökohtana ei ole teettää nuorella kaikkia samoja töitä kuin aikuisilla, vaan kiinnostuminen alaa kohtaan syntyy näkemällä erilaisia työtehtäviä ja toimintoja. TET-jakson voi toteuttaa etänä, hybridinä tai työpaikalla.

Huoltajan rooli TET-jaksolla on tärkeä. Huoltajan tärkein tehtävä on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.