Yrittäjyyskasvatus - Työelämätaidot ja yrittäjyys

Yrittäjyyskasvatus opettaa taitoja, valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen.

Pedagogisena toimintatapana yrittäjyyskasvatus eheyttää opetusta ja mahdollistaa oppilaiden taitojen kehittymisen monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatuksessa painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus.

Yrittäjyyskasvatuksessa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä sekä yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ovat muun muassa tiimityöskentely, projektioppiminen ja yritysyhteistyö.

Tavoitteellinen toiminta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi innostaa oppimaan ja ottamaan vastuuta. Oppilaat oppivat samalla tunnistamaan myös omia vahvuuksiaan.

Nuoret tekevät tulevaisuuden - Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia

Yrittäjyyskasvatuksen polku, osana Oulun OPS -polkuja, ohjaa eri oppiaineita yhdistävään toimintaan.  
 

Perämerenkaaren yrittäjyyshanke lukioille ja yläkouluille

NY Bothnian Arc UF, Perämerenkaaren yrittäjyyskasvatushanke on Interreg Nord ohjelman ja Lapin liiton rahoittama hanke ajalla 1.8.2018 – 31.7.2021. Oulun kaupunki toteuttaa hanketta Perämerenkaaren alueella Suomessa ja UF Norrbotten Ruotsissa. 

Lisätietoja

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja
Pauliina Aula-Kyrö
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Varaa yrittäjyyskasvatuksen alustus koulullesi.  Esittelen materiaaleja ja avaan yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa.

pauliina.aula-kyro(at)ouka.fi
p. 040 1825114

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/yrittajyyskasvastus