Yrittäjyyskasvatus - Työelämätaidot ja yrittäjyys

Yrittäjyyskasvatus vahvistaa tietoja, taitoja ja asenteita, joiden avulla yksilöt rakentavat omaa polkuaan kohti tulevaisuutta. Yrittäjyyskasvatus vahvistaa valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen. Yrittäjyyskasvatus on osa kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatukseen voidaan sisällyttää yrittäjyyttä, työelämätaitojen vahvistamista ja taloudenhallinnan oppimista.

Pedagogisena toimintatapana yrittäjyyskasvatus eheyttää opetusta ja mahdollistaa oppilaiden taitojen kehittymisen monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tiimityöskentely, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset. Opetuksessa painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus. Tavoitteellinen toiminta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi innostaa oppimaan ja ottamaan vastuuta. Oppilaat ja opiskelijat oppivat työelämässä tarvittavia taitoja, tunnistavat omia vahvuuksiaan ja oppivat yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta.

Yrittäjyyskasvatuksessa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä sekä yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä voi hyödyntää eri kokonaisuuksien opetuksessa ja siihen voidaan yhdistää myös muita kokonaisuuksia, esimerkiksi kestävä tulevaisuus, STEAM ja kansainvälisyys. Tältä sivulta (sivupalkista) löydät linkkejä erilaisiin valmiisiin malleihin, joita voit hyödyntää opetuksessa.

Lähde liikkeelle tästä

Oulun kaupungin yrittäjyyskasvatustyö perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnalliseen yrittäjyyskasvatusmalliin, joka on laadittu vuosille 2023-2027. Yrittäjyys­kasvatus Pohjois-Pohjanmaalla on kestävän tulevaisuuden rakentamista, yrittäjyys- ja työelämätaitojen sekä osaamis­identiteetin vahvistamista, yhdessä tekemistä ja arjen toimintaa sekä jatkuvaa oppimista. Oulun kaupungin yrittäjyyskasvatuksen polku on opettajien saatavissa kirjautumalla kaupungin intranettiin, Akkunaan. Löydät sieltä lisää vinkkejä ja toimintamalleja yrittäjyyskasvatukseen. Voit samalla tutustua myös muihin OPS-polkuihin.

Liity Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusverkosto Pyrytykseen

Pohjois-Pohjanmaalla tehdään laadukasta yrittäjyyskasvatusta ja yksi toiminnan vahvuuksista on verkostomainen toiminta. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusverkoston tavoitteena on edistää yhteistyötä, toimia alustana kehittämistoiminnalle ja kerätä yhteen teeman parissa työskentelevät toimijat ja henkilöt. Yhteistyöllä edistetään oppilaitosten, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietoutta alueen toimialoista sekä yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista. Verkoston toiminnalla varmistetaan, että tulevaisuuden osaajilla on tarvittavat tiedot ja osaaminen työelämään ja yrittäjyyteen Pohjois-Pohjanmaalla.

Oulun kaupunki (BusinessOulu ja Sivistys- ja kulttuuripalvelut yhdessä) koordinoi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusverkostoa ja Oulun paikallista verkostoa. Verkostoon voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet yksilöt ja organisaatiot. Verkostossa mukana oleminen on maksutonta. Maakunnallinen verkosto tapaa 4-5 kertaa lukuvuodessa ja tapaamisissa verkostoidutaan, jaetaan hyviä käytänteitä ja opitaan uutta. Yhteisten tapaamisten lisäksi maakunnallinen verkosto kannustaa paikallisen yhteistyön rakentamiseen.

Lisätietoja

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/yrittajyyskasvastus.