Työelämäyhteistyön kehittäminen (KoKiVa-hanke)

Oulun kaupunki on aktiivisesti mukana kehittämässä ja innovoimassa uusia tapoja vahvistaa lasten ja nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia. Kehittämistä tehdään mm. paikallisella tasolla yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten yritteliäisyyttä, työelämä- ja taloustaitoja sekä antaa opetushenkilöstölle valmiuksia yrittäjämäisen ja työelämälähtöisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

KoKiVa-hanke kehittää toimintamalleja työelämävierailuihin

Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto kehittävät yhdessä verkkoalustan yhteydenpitovälineeksi, pedagogisia lähestymistapoja ja koulutusmateriaalia lukioiden etä- ja lähivierailuja varten Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksiin. Tavoitteena on, että nuoret rohkenisivat valitsemaan koulutus- ja urapolkuja omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksiin pohjaten ja pyrimme löytämään keinoja lieventää sukupuolen ohjaavaa vaikutusta.

Keskeistä on kehittää itse työelämävierailuja laadullisesti, arvioida niiden toiminnallisuutta ja luoda opetushenkilöstölle ja työelämäedustajille suunnattuja koulutuksia vaikuttavien työelämävierailujen toteutukseen. Työelämävierailuja rakennetaan lähtökohtaisesti työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista eriytymistä kaventavaksi. Opetushenkilöstölle ja työelämäedustajille tarjotaan koulutusta alojen sukupuolittuneisuudesta ja sen seurauksista. Hankkeessa toteutettaviin pilotteihin valitaan edustajat a) miesvaltaiselta teknologia-alalta ja b) naisvaltaiselta opetus- ja kasvatusalalta, joissa alueella ilmenee työvoimapulaa.

Hankkeen toteuttajat

  • Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta (päätoteuttaja)
  • Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut (osatoteuttaja)

Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Nuorten koulutusalakiinnostus ja valintojen tukeminen työelämävierailuilla sukupuolisensitiivisesti
  • Hankkeen lyhenne: KoKiVa
  • Hankkeen kesto: 1.6.2022-31.10.2023
  • Rahoittaja: Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

 

Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Jenni Kunnari, projektipäällikkö
p. +358 50 4610034
jenni.kunnari(at)oulu.fi

Ella Saarenpää-Kervinen, suunnittelija
ella.saarenpaa-kervinen(at)oulu.fi

Marquerite Guibert, asiantuntija 
marquerite.guibert(at)oulu.fi

Hanni Muukkonen-van der Meer, hankkeen vastuullinen johtaja/professori
p. +358 50 4499447
hanni.muukkonen(at)oulu.fi


Oulun kaupunki

Vilma Nikkanen, projektikoordinaattori (Ouka)
vilma.nikkanen(at)ouka.fi

Oulun yliopiston logo.

Oulun yliopiston KoKiVa-sivu

KoKiVa - Youths’ educational interest and choices: reducing field-specific gender segregation with work life visits


KoKiVa seeks new tools for improving school and ICT sector collaboration (Oulu.com)
 

Hankkeen rahoittajat