Yrittäjyyskasvatuksen polku

Yrittäjyyskasvatuksen polku osana Oulun opetussuunnitelman tukimateriaaleja ohjaa eri oppiaineita yhdistävään toimintaan. Yrittäjyyskasvatuksen polusta opettajille löytyy malleja, työkaluja ja käytänteitä, joiden avulla opettaja voi linkittää yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteistyötä opetukseen. 

Muita OPS-polkuja ovat hyvinvoinnin polku, kestävän kehityksen polku, kulttuuripolku, maailmankansalaisen polku ja tiedonhallinnan polku. Polut ohjaavat toimintaan, joka on elämyksellistä, osallistavaa, paikallisuutta ja erilaista yhteistyötä hyödyntävää sekä eri oppiaineita yhdistävää.