Työelämäyhteistyö

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö voi olla monipuolista ja sitä voidaan yhdistää eri kokonaisuuksiin ja teemoihin. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi yritysvierailuiden kautta, kutsumalla yrityksen edustaja vierailemaan luokassa tai yhteisten projektien kautta. Työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja tehdään työelämää tutuksi.

Yritysvierailut

Yritysvierailuja on mahdollista järjestää esimerkiksi Oulun alueen korkean teknologian yrityksiin. Oulun kaupungin alueella sijaitsevat koulut voivat hakea vierailulle BusinessOulun tarjoamia bussilippuja. Opettaja, tutustu ensin yrityksiin verkkosivujen kautta, ja kun sopiva kohde löytyy, ota yhteyttä sähköpostitse yhteyshenkilöön.

Videot

Työelämäluotsit - yrityksen edustaja koululle

Työelämäluotsit ovat työelämän edustajia ja yrittäjiä, jotka kertovat nuorille työelämästä ja yrittäjyydestä oman tarinansa kautta. Opettaja voi kutsua työelämäluotsin oppitunnille, tai ehdottaa vaikkapa vierailua työelämäluotsin toimipisteessä.

Työelämäluotsi

  • Ottaa koululaisia vierailulle yritykseen. Kertoo työelämästä ja yrittäjyydestä oman tarinansa kautta.

  • Toimii neuvonantajana nuorten harjoitusyrityksissä.

  • Auttaa koulua yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

  • Tarjoaa yrityksensä oppimisen uudeksi ympäristöksi.

  • Antaa nuorille vinkkejä työnhakuun.

  • Tuo yrityksestä ideoita työstettäväksi.

Koulu-yritysyhteistyö voi olla monenlaista, sopivasta mallista sovitaan työelämäluotsin kanssa tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä haluamasi yrityksen edustajaan ja sovi yhteistyöstä. Eri alojen työelämäluotsit yhteystietoineen löytyvät alta.