Työelämäyhteistyö

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö voi olla monipuolista ja sitä voidaan yhdistää eri kokonaisuuksiin ja teemoihin. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi yritysvierailuiden kautta, kutsumalla yrityksen edustaja vierailemaan luokassa tai yhteisten projektien kautta. Työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja tehdään työelämää tutuksi.

Yritysvierailut

Yritysvierailuja on mahdollista järjestää esimerkiksi Oulun alueen korkean teknologian yrityksiin. Oulun kaupungin alueella sijaitsevat koulut voivat hakea vierailulle BusinessOulun tarjoamia bussilippuja. Opettaja, tutustu ensin yrityksiin verkkosivujen kautta, ja kun sopiva kohde löytyy, ota yhteyttä sähköpostitse yhteyshenkilöön.