Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen (Interreg Aurora Entrepreneurialis -hanke)

 

Oulun kaupunki, Ammattiopisto Lappia ja Ung Företagsamhet i Norrbotten ovat saaneet Interreg Aurora -hankerahoituksen vuosille 2023-2025. Aurora Entrepreneurialis -hankkeessa kehitetään pohjoisen alueen oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä.

Toiminnan kolme keskeisintä osa-aluetta:

  • toisen asteen oppilaitosten yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistäminen
  • kestävä yrittäjyyskasvatus
  • pohjoisen raja-alueen yhteistyön kehittäminen.

Hankkeessa luodaan yhteistyöverkosto oppilaitosten välille, järjestetään opetushenkilöstön koulutuksia, vieraillaan työelämäkohteissa sekä toteutetaan yhteisiä projekteja digitaalisesti ja kasvotusten.

Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan kestävää tulevaisuutta edistäviä ratkaisuita sekä tutustumaan kestävän yrittäjyyden eri muotoihin. Toiminnan kautta nuoret saavat taitoja ja kokemuksia, jotka auttavat heitä näkemään ja hyödyntämään pohjoisen alueen tarjoamia mahdollisuuksia niin työelämässä kuin opiskelussa sekä toteuttamaan ympäristön kantokykyä edistäviä projekteja. Samalla he kehittävät monipuolista osaamista ja työelämätaitojaan kuten aloitekykyä, rohkeutta, luovuutta, vastuunkantamista ja yhteistyötaitoja.

Hankkeessa tuetaan mukana olevia oppilaitoksia, organisaatioita ja yrityksiä kehittämään yhteistyötapoja sellaisiksi, että toiminta jatkuu luontevasti myös hankerahoituksen päättyessä. Kaikki opetus- ja oppimismateriaalit, innovaatioleirimalli ja muut ovat kehittämisen tulokset julkaistaan eri kanavia käyttäen ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä myös jatkossa.  
 

Hankkeen toteuttajat:

Hankkeen tiedot:

Hankkeen nimi: Interreg Aurora Entrepreneurialis
Hankkeen lyhenne: Aurora Entrepreneurialis
Hankkeen kesto: 1.1.2023-31.12.2025
Rahoittaja: Interreg Aurora

Aurora Entrepreneurialis


Seuraavat tapahtumat / coming events!

  • Cross border visit in Oulu on the 6th and 7th of September 2023
  • Cross border visit in Luleå on the 27th and 28th of February 2024
  • Innovation Camp in Luleå from the 16th to 18th of April 2024

Lisätietoja

Oulun kaupunki (päätoteuttaja)
Kati Ilkka, projektipäällikkö
kati.ilkka[at]ouka.fi
+358 40 33560639

Ung Företagsamhet i Norrbotten
Linda Strandenhed, projektipäällikkö
linda.strandenhed[at]ungforetagsamhet.se

Ammattiopisto Lappia
Raija Paasimaa, projektikoordinaattori
raija.paasimaa[at]lappia.fi