Työn Taitajat Oulu

Työn Taitajat on Oulussa kehitetty nuorisovaikuttamisen toimintamalli yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman varmistaminen yrityksille. Työn Taitajat korostaa jatkuvan oppimisen merkityksellisyyttä, tukee nuorta osaamisensa tunnistamisessa ja oman paikan löytämisessä työelämässä.

Työelämä ja yritykset lähemmäs tulevaisuuden osaajia

Kouluille Työn Taitajat on matalan kynnyksen toimintatapa työelämäyhteistyöhön. Työn Taitajat toteuttaa virtuaalisia ja fyysisiä työelämäoppitunteja sekä erikoistapahtumia. Kokonaisuudet ovat käytännönläheisiä, osallistavia ja informatiivisia.

Työn Taitajat madaltaa kynnystä siirtyä työelämään, kannustaa yksilön oman osaamisen tarkasteluun laajemmin ja painottaa jokaisen nuoren osaamiselle olevan paikkansa Oulun seudun monipuolisessa yrityskentässä. Työn Taitajat motivoi nuoria hankkimaan tietoa useammista työnantajista sekä syventämään tietoa jo nyt tunnetuimmista yrityksistä ja muista organisaatioista. Tietoa tuodaan myös itse työn hakemisesta ja työhaastatteluista. Nuorille kerrotaan eri aloista, ammateista ja toiminnasta titteleiden takana.

Työn Taitajat -toiminta on suunnattu yläkouluihin ja lukioihin

Toiminta on tällä hetkellä tarkoitettu yläkouluille ja lukioille. Koulut voivat valita kokonaisuuden käytettävissä olevan ajan mukaan. Tapahtumat suunnitellaan yhdessä koulujen kanssa. 

Työn Taitajat -kokonaisuudet kouluihin

Työn Taitajat -tiimi vastaa tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta.

Yrityksille mahdollisuus vaikuttaa ja osoittaa vastuullisuutta

Työn Taitajissa yritykset ja muut organisaatiot pääsevät viestimään suoraan tulevaisuuden työntekijöille. Yritykset ovat mukana varmistamassa tulevaisuuden osaamista ja osoittavat näin myös vastuullisuutta.
Yritysten tunnetuksi tekeminen, tietoisuuden lisääminen eri ammateista ja toimialoista sekä toimintamallin vaivattomuus ovat Työn Taitajien vahvuudet. Ura- ja yritystarinat toteutetaan joko etukäteen valmistellun esityksen tai haastattelun muodossa.

>> llmoita yrityksesi mukaan tästä

Rakennamme yhdessä elinvoimaista Oulun seutua

Toimintaa toteuttavat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja BusinessOulu yhdessä laajan sidosryhmä- ja yritysverkoston kanssa. Työn Taitajat -toiminnan fyysisenä kohtaamispaikkana toimii BusinessAsema Oulun keskustassa.

Järjestetäänkö teille Työn Taitajat -tapahtuma? Ota yhteyttä!

Tiina Haapaniemi
Asiantuntija, Työn Taitajat Oulu
tiina.haapaniemi(a)businessoulu.com, 0503023196
BusinessOulu

tyontaitajat(a)businessoulu.com