Viestintä ja markkinointi Viestintä ja markkinointi

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Viestinnän virittämö

Viestinnän Virittämö on yritysten ja yhteisöjen ulkoiseen viestintään keskittynyt viestintätoimisto, joka yhdessä laajan kumppaniverkostonsa kanssa toteuttaa kaikenlaiset yritysviestinnän toimeksiannot menestyksekkäästi. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa mediatiedottaminen ja -suhteet, artikkelit ja haastattelut, uutis- ja asiakaskirjeet, yritysesittelyt ja yrityksen tarina, yritysjulkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä viestien kiteyttäminen ja kirkastaminen.

Viestinnän virittämö on valmis muun muassa kertomaan yrittäjätarinaansa kouluilla, toimimaan neuvonantajana nuorten harjoitusyrityksessä, auttamaan asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa, lisäämään kokemuksillaan ja esimerkeillään työelämätuntemusta ja antamaan vinkkejä työnhakuun.

Lue lisää yrityksestä ja Työelämäluotsista (pdf)

 

Klaffi tuotannot Oy

Klaffi tuotannot tarjoaa elokuva-, mainoselokuva-, musiikkivideo- sekä yritysviestintäpalveluita. Työelämäluotsit ovat valmiita mm. ottamaan pieniä oppilasryhmiä yritysvierailulle, toimimaan vinkinantajana nuorten harjoitusyrityksessä ja antamaan käytännön projekteja työstettäväksi.

Lue lisää yrityksestä ja Työelämäluotsista (pdf)

Mainostoimisto Siberia Oy

Siberia on mainonnan ja markkinointiviestinnän yhteistyökumppani. Työelämäluotsi on valmis kertomaan yrittäjätarinaansa koululla ja lisäämään kokemuksillaan ja esimerkeillään työelämätuntemusta. Yritys tarjoaa opettajille TET paikkoja.

Lue lisää yrityksestä ja Työelämäluotsista (pdf)