Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke on käynnissä 1.1.2015–31.12.2017.

Hankkeessa (PoPYk):
• rakennetaan yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
• integroidaan yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta kaikilla kouluasteilla
• lisätään opettajien tietoa yrittäjyydestä
• kehitetään yrittäjyyden oppimisympäristöjä.

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Hankkeen kautta Pohjois-Pohjanmaan YES-toiminta aktivoituu jälleen.

Yhteistä näkemystä rakennetaan 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma rakennetaan osallistavana prosessina, jossa näkemystä työstetään syksyn 2015 aikana neljässä eri foorumissa, jotka ovat kehittämistiimi (Pohjois-Pohjanmaan liiton koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä ja PoPyk-hankkeen osatoteuttajat) sekä Seututiimit, jotka kootaan eri kouluasteiden opettajista Koillismaalla, Oulun seudulla ja Oulun Eteläisen alueella.

Hankkeen toteuttajia ovat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta.

 

Lisätietoja

Yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori
Heikki Keränen

Oulun kaupungin
sivistys- ja kulttuuripalvelut

etunimi.sukunimi@ouka.fi
p. 040 647 7143