Yrityksille

Haluatko tavata tulevaisuuden työntekijäsi tai yhteistyökumppanisi?

Sinulla on yrityksen edustajana mahdollisuus tuoda lapsille ja nuorille tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä. Koulu-yritys-yhteistyöstä löytyy monta vaihtoehtoa, yksikin koulu- tai luokkavierailu tuo yrityselämän lähemmäs koulua ja oppilaat saavat tietoa nykypäivän työelämästä ja yrityksistä.

Yrittäjyyskasvatuksen verkkosivuille kootaan parhaillaan Työelämäluotsi-yhteyshenkilöpankkia, jota kautta opettajat ja opinto-ohjaajat voivat etsiä sopivaa yhteyshenkilöä koulu-yritys-yhteistyöhön. Voit toimia myös Taloudellisen tiedotustoimiston Asiantuntijaverkostossa, jolloin oppituntivierailuja toteutetaan vain etäyhteyden kautta. Yhteistyötä tehdään aina Työelämäluotsin ja asiantuntijan aikataulujen ja resurssien puitteissa.
 

Miksi yhteistyötä?

 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään.
 2. Nuorellla tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon ja kokemuksiin perustuen.
 3. Nuoret haluavat ja tarvitsevat työelämätietoutta yhä enemmän opinto-ohjaajien ohella myös opettajilta.
 4. Yrittäjät oppivat tuntemaan tulevaisuuden työntekijänsä.

Taloudellinen tiedotustoimisto on kiteyttänyt pieneen oppaaseen koulu-yritys-yhteistyön malleja, löydät oppaan netistä: http://www.tat.fi/digilehti-temp/digilehti/Kumppanuus_digi/index.html


Mitä yhteistyö voisi käytännössä olla? 

 • Vierailu oppitunnilla tai opinto-ohjauksen tunnilla fyysisesti tai etänä

 • Oppilaiden vierailu yrityksessä

 • Työelämälähtöisten tehtävien antaminen oppilaille

 • Oppilaiden työelämään tutustuminen

 • Opettajien työelämään tutustuminen

  Esimerkkejä:

 • Yrityksen esite käännetään vieraalle kielelle ja yrityksen edustaja antaa käännöksestä palautteen.

 • Vinkkien antaminen työnhakuun.

 • Koulun yhteiskuntaopin ryhmä tutustuu yrityksen globaaliin toimintaympäristöön.

 • Yhteistyöstä voi olla enemmänkin hyötyä, kun keskustellaan lasten ja nuorten kanssa siitä, mitä palveluita tai tuotteita he haluaisivat.

 • Kielten tunneilla voisi puhua siitä, miten kieliä voi hyödyntää työelämässä.