Yrityskylä Oulussa

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Yrityskylä tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä perustuu opetussuunnitelmaan.

Oppimiskokonaisuudet koostuvat opettajien koulutuksesta, oppimateriaalista ja oppitunneista koulussa, sekä vierailusta Yrityskylän oppimisympäristöön

Yrityskylä Alakoulu

Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu

Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla oppilaat johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille  ja johtavat yritystä yhden vuoden ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan.

Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa

Yrityskylä Alakoulu Pohjois-Pohjanmaa aloitti toimintansa vuonna 2014 ja Yrityskylä Yläkoulu aloitti toimintansa Oulussa syksyllä 2017. Kaikki Oulun kaupungin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat Yrityskylä-toimintaan.

Tutustu Yrityskylän toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan täällä.