Yrityskylä Oulussa

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus, joka kannustaa yritteliäisyyteen. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja innostavan oppimiskokonaisuuden, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan.

Yrityskylä Alakoulu

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu

Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista. Yläkoulun oppimiskokonaisuus koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristössä nuoret pääsevät johtamaan yritystä kansainvälisillä markkinoilla.

Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa

Yrityskylä Alakoulu Pohjois-Pohjanmaa aloitti toimintansa vuonna 2014. Yrityskylä Alakoulun tavoittaa lukuvuosittain noin 5 500 maakunnan kuudesluokkalaista. Yrityskylä Yläkoulu aloitti puolestaan toimintansa Oulussa syksyllä 2017. Kaikki Oulun kaupungin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat Yrityskylä-toimintaan.

Ota yhteyttä

  • Yrityskylä Alakoulu: Aluekoordinaattori Saana Korkiala, saana.korkiala(at)tat.fi
  • Yrityskylä Yläkoulu: Aluekoordinaattori Reetta Pirneskoski, reetta.pirneskoski(at)tat.fi
  • Yhteistyökumppanit, media ja vierailijat: Aluepäällikkö Sanna Salo, sanna.(at)tat.fi

Yrityskylän nettisivut