Kotihoidon pysäköintilupa

Kotihoidon pysäköin­tilupa

Oulun kaupunki voi myöntää kotihoidon pysäköintiluvan asiakkaan kotona suoritettavaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja kotihoidon tukipalvelun tehtäviin. Lupa myönnetään sekä julkisille, että yksityisille toimijoille. Luvan myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii kunnan kilpailutettuna ostopalvelutuottajana tai hyväksyttynä palvelusetelituottajana.

  • Kotihoidon pysäköintilupa haetaan ja hallinnoidaan eParking-järjestelmän kautta. eParking - järjestelmään rekisteröityminen vaatii käyttöoikeuden, jonka myöntää toimintayksikön esihenkilö/vastuuhenkilö tai Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden eParking-järjestelmän pääkäyttäjä (katso ohje).
  • Kotihoidon pysäköintiluvan hinta 55 euroa (arvonlisäveroton toiminta) maksaa työnantaja. Maksu suoritetaan eParking-järjestelmän kautta lupaa ostettaessa.
  • Pysäköintilupa on ajoneuvokohtainen eli sitä voidaan käyttää vain luvassa merkityissä ajoneuvoissa.
  • Luvan voimassaoloaika on kaksi vuotta myöntämispäivästä alkaen.
  • Digitaalisen pysäköintiluvan lisäksi käyttäjän on asetettava kirjallinen pysäköintilupa ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on helposti ulkopuolelta luettavissa.

Pysäköinti kotihoidon pysäköin­ti­luvalla

Jos sinulla on kotihoidon pysäköintitunnus, saat seuraavat oikeudet:

  • Sinun ei tarvitse maksaa pysäköintimaksua
  • Voit pysäköidä myös pysäköinti kielletty (C38) - ja pysäköintikieltoalue (C39) - liikennemerkin vaikutusalueella sekä pihakadulle, jos siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle
  • Voit pysäköidä ilman pysäköinninalkamisajan ilmoitusta aikarajoitusta pidemmäksi ajaksi

Pysäköintitunnus on sijoitettava näkyvään paikkaan tuulilasin sisäpuolelle niin, että luvan etupuoli näkyy hyvin. Muistathan, että lupa ei anna muita erityisoikeuksia ja voit saada virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun tai poliisin kehotuksen siirtää autosi.

Kotihoidon pysäköintitunnusta saa käyttää pysäköintiin vain työtehtävien suorittamista varten ja pysäköintiin saa käyttää vain pysäköintitunnuksessa mainittua ajoneuvoa.