Pysäköinnin opastus

Pysäköinti Oulussa

Oulussa voit pysäköidä autosi keskustassa maanalaisiin pysäköintihalleihin, pysäköintitaloihin ja kadunvarsille. Keskustassa pysäköinti on pääsääntöisesti maksullista. Jonkin matkan päästä keskustasta löydät myös maksuttomia pysäköintipaikkoja.

Lisätietoja osin Oulun kaupungin omistamista pysäköintitaloista löydät Oulun Pysäköinti Oy:ltä.

Pysäköin­ti­maksut Oulun keskustassa ja lähialueilla

Oulun kaupungin hallinnoimilla tienvarsi- ja pysäköintialueilla maksullinen pysäköinti on jaettu neljään maksuvyöhykkeeseen. Pysäköinti on niissä maksullista arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 8-16. Pysäköintivyöhykkeet näet Karttatieltä.

Kadunvarsien ja kaupungin hallinnoimien pysäköintialueiden pysäköintihinnat 1.1.2024 alkaen on esitetty alla olevassa taulukossa (hinnat sis. alv 24 %)

Vyöhyke 13,20 €/tunti
Vyöhyke 22,10 €/tunti
Vyöhyke 31,50 €/tunti
Vyöhyke 40,60 €/tunti  (vain palveluntarjoajan mobiilisovelluksen kautta)

Kadunvarsilla ja kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla on käytössä myös kuukausihintainen pysäköinti. Pysäköinti on ostettavissa mobiilimaksuoperaattorin kautta. Kuukausipysäköinnin hinta 1.1.2024 alkaen on 103,46 € (sis. alv 24 %) ja se on voimassa vyöhykkeillä 2-4.

Pysäköintimaksun voit maksaa käteisellä, pankkikortilla tai matkapuhelimella palveluntarjoajan mobiilisovelluksen kautta. Maksutavat vaihtelevat aluekohtaisesti, joten tarkistathan käyttämäsi alueen maksutavat.

Matkapuhelimella voit maksaa käyttämällä seuraavien palveluntarjoajien sovelluksia.

Moovy
eParking
EasyPark
ParkMan
ePark

Lisätietoja saat palveluntarjoajien sivuilta.

Kiekkopaikka vai maksullinen pysäköinti?

Liikennemerkistä tulee tarkistaa, onko kyseessä aikarajoitettu vai maksullinen pysäköintipaikka.

Aikarajoitetulla P-paikalla pysäköitäessä tulee pysäköinnin alkamisaika osoittaa selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi pysäköintikiekolla.

Mobiilipysäköinninmaksusovellusta käytetään maksullisilla P-paikoilla. Monella pysäköintialueella voi maksaa myös käteisellä tai pankkikortilla.

 

alkamisajan ilmoitukseen soveltuvat välineet

Pysäköinnin alkamisaika aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla

Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Alkamisaika voidaan ilmoittaa vapaamuotoisesti lapulle merkiten, tai käyttämällä digitaalista tai perinteistä pysäköintikiekkoa. Mobiilimaksu ei korvaa alkamisajan ilmoitusta.

Alkamisajan ilmoitus tulee olla selvästi näkyvällä paikalla ja tuulilasin sisäpuolella. Näkyvillä tulee olla vain yksi aika, jotta virhetulkinnoilta vältyttäisiin.

Saman pysäköinnin aikana ei saa muuttaa pysäköinnin alkamisaikaa.

Alkamisajan ilmoittamista ei Oulun kaupungissa vaadita moottoripyöriltä eikä muilta tuulilasittomilta ajoneuvoilta, mutta aikarajoituksia tulee silti noudattaa. Pysäköinninvalvonta valvoo aikarajoitetuille alueille pysäköityjen tuulilasittomien ajoneuvojen pysäköintiaikojen ylityksiä.

 

Mootto­ri­pyörien ja mopojen pysäköinti

Moottoripyörille on osoitettu pysäköintipaikkoja mm. Rantakadulta torin kohdalta. Moottoripyörän voi pysäköidä myös muille paikoille pysäköintiä koskevia liikennemerkkejä ja säännöksiä noudattaen.

Moottoripyörien, mopojen ja tuulilasittomien moottoriajoneuvojen ei tarvitse maksaa pysäköinnistä kadunvarsipaikoilla eikä kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla. Alkamisajan ilmoittamista ei Oulun kaupungissa vaadita moottoripyöriltä, eikä muilta tuulilasittomilta ajoneuvoilta.

Vaikka mootto­ri­pyörien ja mopojen pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa aikarajoitetulla pysäköintipaikalla, on säädettyä aikarajoitusta kuitenkin noudatettava ja sitä valvotaan.

Huomaathan, että tämä poikkeus maksuvelvollisuuteen ja ajan alkamisen ilmoittamiseen tuulilasittomien ajoneuvojen osalta on voimassa vain Oulun kaupungin alueella. Muissa kaupungeissa käytäntö voi olla toinen.

Perävaunujen pysäköinti

Perävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän voi pysäköidä kahteen ruutuun ja kadunvarteen noudattaen alueella voimassa olevia pysäköintisääntöjä. Pysäköinnissä on aina lisäksi huomioitava myös, ettei se vaaranna turvallisuutta tai aiheuta haittaa muulle liikenteelle.

Perävaunun ollessa kytkettynä autoon on maksullisilla pysäköintipaikoilla riittävää suorittaa vain yksi pysäköintimaksu.

Perävaunusta on suoritettava oma pysäköintimaksu, mikäli se ei ole kytkettynä autoon. Maksulipukkeen kiinnittäminen perävaunuun on luonnollisesti haastavampaa kuin auton tuulilasille. Mikäli maksulipuketta ei ole mahdollista kiinnittää näkyvälle paikalle, on maksulipuke hyvä pitää tallessa, jolloin sen voi tarvittaessa jälkikäteen esittää pysäköinninvalvonnalle.

Vaikka pelkän perävaunun pysäköinnissä alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa aikarajoitetulla pysäköintipaikalla, on säädettyä aikarajoitusta kuitenkin noudattava ja sitä valvotaan.

Pysäköinti muille ajoneuvoille merkityille paikoille

Pysäköinti ei ole sallittu toiselle ajoneuvoryhmälle merkeillä osoitetuille paikoille, kuten invapaikoille, jakeluliikenteelle, kuorma- ja linja-autoille osoitetuille paikoille. Tällainen paikka on merkitty joko ajoneuvon kuvalla tai tekstillisellä lisäkilvellä.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei anna oikeuksia käyttää muille ajoneuvoryhmille varattuja pysäköintipaikkoja.

Pysäköinti pihakadulle, kävelykadulle ja pyöräkadulle

  • Pysäköinti pihakadulle: Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon sekä kotihoidon tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.
  • Pysäköinti kävelykadulle: Autojen, moottoripyörien ja mopojen pysäköinti ei ole sallittua kävelykadulla. Käytännössä koko Rotuaari on tällaista kävelykatua. Myöskään liikuntaesteisen tai kotihoidon tunnuksella varustettua ajoneuvoa ei saa pysäköidä kävelykadulle.
  • Pysäköinti pyöräkadulle: Pakkahuoneenkatu on pyöräkatua alkaen Rantakadusta ja päättyen Uusikatuun. Autojen pysäköinti pyöräkadulle on kielletty muille, kuin merkityille paikoille. Polkupyörän, mopon, tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pyöräkadulla liikkumista.