Rajan näyttö

Rajan näytön tarkoituksena on osoittaa tontin tarkat rajat epäselvissä tapauksissa tai aitaa rakennettaessa. Mittausryhmä merkitsee tilauksesta maastoon puupaaluilla tontin rajapisteet. Palvelu on maksullinen. Samaa taksaa soveltaen merkitään tarvittaessa myös kohtuullisessa määrin muita raja- tai rasitelinjaa osoittavia pisteitä.

Hinta: Rakennusvalvontataksa

Maastomittaukset suorittaa Oulun Infra-liikelaitoksen maarakennuspalvelut.