Rakentajan mittauspalvelut

Rakentamishakkeessa tarvittavia mittauspalveluja ovat rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus. Mittausten tarve määrätään rakennusluvassa. Myös aidan rakentamiseksi voi olla tarve selvittää rajan sijainti maastossa.

Rakentamisen neuvonnasta ja ohjauksesta vastaa rakennusvalvonta. Omakotirakentamiseen liittyviä tietoja ja neuvoja löytyy Rakentajan polusta