Sijaintikatselmus

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 §:ssä säädetään, että rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekatselmuksen sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos se on tarpeen rakennustyön valvomiseksi.

Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen perustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu.

Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.


Mittauksen tilaaminen

Sijaintikatselmuksen voi tilata sähköisen asiointipalvelun kautta.

Yhteydenottopyynnöt/tilaukset voi tehdä myös sähköpostitse osoitteesta rakennusvalvontamittaus@ouka.fi

Yhteydenottopyynnössä on käytävä ilmi rakennuskohteen yksilöidyt tiedot:

  • rakennusluvan numero
  • rakennuspaikan kiinteistötunnus ja osoite
  • tilaajan puhelinnumero

Jos rakentaja haluaa todistuksen sijaintikatselmuksen suorittamisesta, on se pyydettävä erikseen.

 

Hinta: Rakennusvalvontataksa