Rakennuksen paikan merkintä

Maankäyttö- ja rakennuslain 149 b §:ssä säädetään, että ennen rakentamisen aloittamista kunnan viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemistä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Rakennusten merkintämittaukset suoritetaan yleensä kaksivaiheisina. Ensimmäisessä vaiheessa rakennuspaikalle viedään korkomerkintä. Korkomerkintä on tilattava siten, että se on merkitty rakennuspaikalle ennen aloituskokousta.

Toisessa vaiheessa suoritetaan rakennuksen paikan merkitseminen, joka on tilattava ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusalan maatyöt ja kapillaarikatko ovat tehtyinä.

Ennakkomerkintä

Rakennuksen paikan merkintä