Joutsentie-Paljetie liittymän liikennevalojen rakennussuunnitelma

Kaupunginosat Karjasilta

Suunnittelukohde sijaitsee Karjasillan (13) kaupunginosassa Joutsentiellä Paljetien ja Lekatien välisellä osalla. Suunnittelualueella on voimassa olevat asemakaavat 564-1384 (28.9.1992) ja 564-1673 (8.6.2001).

Kadut ja liikenne on laatinut Joutsentielle ja Paljetielle katu- ja ympäristösuunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelman mukaan Joutsentie-Paljetie -liittymä muutetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi liikennevalo-ohjatuksi. Samalla siirretään Joutsentien eteläpuolella sijaitseva yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä n. 150 metrin matkalla lähemmäs Joutsentietä. Myös Joutsentien linja-autopysäkit välillä Paljetie-Lekatie siirretään.

Kohteen rakentaminen toteutetaan vuoden 2021 investointiohjelmassa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti