Tahtipuikon katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Karjasilta
Kuva, Tahtipuikko.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Tahtipuikon katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelukohde sijaitsee Karjasillan (13) kaupunginosassa. Tahtipuikko on suunniteltu voimassa olevan asemakaavamuutoksen ja kadun varteen rakentuneiden kerrostalorakennusten korkotaso ja rajapinnat huomioiden. 

Kadun rakenteet uusitaan katualueen leveydeltä. Ajoradan molemmille puolille rakennetaan kolmen metrin levyiset jalkakäytävät. Toinen jalkakäytävistä erotetaan neljä metriä leveällä viherkaistalla, jolle istutetaan lehtipuurivi.

Kadulle rakennetaan uusi valaistus. Vesihuollon, sähkönjakelun ja tietoliikenteen varusteet pysyvät nykyisellään. Kummallekin puolelle katua tulee pysäköintikielto. 

Tahtipuikon rakentaminen toteutuu myöhemmin päätettävä ajankohtana. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuonna 2024.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti