Kajaaninkatu välillä Isokatu - Lävistäjä (Uusikatu)

Kaupunginosat Pokkinen

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kajaaninkadun väli Isokatu - Uusikatu katusuunnitelmat.

Kohde sijaitsee Pokkisen (I) kaupunginosassa. Alueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 23.9.1966 (kaavatunnus 564-423).

Kohteen ajorata on nykyisin pahoin urautunut ja painunut, mikä johtuu puutteellisesta kantavuudesta ja katukuivatuksesta. Peruskorjaustarve käsittää ajoradan ja jalkakäytävien rakennekerrosten ja päällysrakenteiden, katuviherrakenteiden ja katuvalaistuksen uusimisen sekä katukuivatuksen rakentamisen. Ajorata ja jalkakäytävät tulevat asfalttipäällysteisiksi.

Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja. Peruskorjauksen yhteydessä katualueella olevat kiinteistöjen rakenteet, kuten lipputangot, poistetaan.

Kadun ajorata säilyy nykyisellä paikallaan ja nykyisen levyisenä (9 m). Kadun pohjoispuolinen jalkakäytävä toteutetaan nykyisestä poiketen erillisenä, mutta nykyisen levyisenä (3 m). Jalkakäytävän ja kadun väliin jäisi 4 m leveä välikaista. Kadun eteläpuolinen jalkakäytävä toteutetaan nykyisen kaltaisena korotettuna ratkaisuna ja levyisenä (3 m). Kajaaninkadun suuntaiset pyöräilyn pääreitit kulkevat muilla kaduilla, eikä pyöräilyjärjestelyihin siksi ole esitetty muutoksia.

Liikennevaloliittymät säilyvät suunnittelualueen molemmissa päissä. Kajaaninkadun kaistajärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisena (3 ajokaistaa).

Rakentamisen vuoksi nykyiset katupuut (koivut) ja pensaat poistetaan ja tilalle istutetaan lehmuksia.

Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan v. 2021.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti