Torinrannan laiturialueen uusiminen

Kaupunginosat Pokkinen
Kuva, Torinranta.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut ympäristösuunnitelmat Torinrannan laitureista. Suunnitelmat perustuvat alueen hyväksyttyyn asemakaavaan ja asemakaavan selostukseen (kaavatunnus 564-1505).

Laiturialueen nykytilanne

Torinrannan laituri on lähellä käyttöikänsä loppua. Laituri on paikoin pahoin painunut ja koko puulaiturijaksolla on erittäinkin runsaasti lahovaurioita. Laiturin painumaa ja muodonmuutoksia on seurattu keväästä 2023 lähtien. Erikoistarkastuksen perusteella on suositeltu koko laiturin uusimista. Laiturin pohjoispäädyn sekä laiturin alla olevan tukiseinän huonon kunnon sekä kantavuusriskien takia, tulisi uusiminen tehdä heti. Mikäli laituria ei uusita heti, tulee laituri ottaa tehostettuun tarkkailuun ja laiturin kuntoa tulee seurata. 

Mitä korjataan?

Laaditussa ympäristösuunnitelmassa esitetään Torinrannan laitureiden peruskorjausta välillä Kaarlenväylä – Kiikelinsilta. Rantabulevardi, laiturit ja kiinteät kalusteet ja muut alueelle sijoittuvat rakennelmat uusitaan rakennekerrosten, päällysrakenteiden ja katuviherrakenteiden osalta. Katuvalaistus uusitaan ja rakennetaan katukuivatus. Samassa yhteydessä alueella saneerataan myös tarvittava kunnallistekniikka.

Laiturialueesta tehdään esteetön sekä pohjoisesta että etelästä saavuttaessa. Rantabulevardin ja alatason välillä on esteettömien luiskattujen reittien lisäksi kulkuportaat jokaisten oleskeluportaiden keskellä. Oleskeluportaat ovat saavutettavissa alatasolta, ylätasolta ja kulkuportailta. Oleskeluportaiden väleissä olevat ylätasanteet toimivat oleskelu- ja istuskelualueina.

Rantabulevardin pinnoitteet uusitaan samalla kiveyksellä kuin torialue. Laiturialueiden näkyvät muuri- ja seinärakenteet tehdään hirrestä ja kulkupinnoitteet pääosin puusta ja portaat kivestä. Kaiderakenteet ovat terästä ja käsijohteet puuta.

Peruskorjauksen aikataulu

Tavoitteena on toteuttaa peruskorjaus vuosien 2024 - 2027 aikana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti