Nallibaanan katu- ja rakennussuunnittelu

Kaupunginosat Hietasaari, Pikisaari, Pokkinen
Kuva, Nallibaana.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Nallibaanan katu- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen baanaväyläksi välillä Hietasaari (Korkeasaaren sillan länsipää) – Vänmanninsaari (Pikisaaren sillan itäpää). Pikisaarentiellä nykyinen katu muutetaan pyöräkaduksi. Työ tehdään pääosin pintaustöinä, jolloin päällysteet, kiveykset ja katuympäristö uusitaan.

Suunnittelualueelle laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmat, joihin sisältyy katurakenteiden, kiveysten, reunakivien ja katuviheralueiden uusiminen sekä katuvalaistuksen rakentaminen. Katualueet tullaan käsittelemään kokonaan ja katualeen istutukset tarkastetaan. Vesihuollon osalta tarkistetaan kuivatusrakenteiden liittyminen hulevesiverkostoon, sekä jätevesiviemäri- ja vesijohtoverkoston laajennustarve tulevan maankäytön takia, verkostoa ei lähtökohtaisesti saneerata. Laiteomistajat, esimerkiksi kaukolämpö-, sähkönjakelu- ja teleoperaattorit, täydentävät tarvittaessa verkostojaan.

Nallibaanan suunnittelutyö aloitettiin lokakuussa 2022. Rakennussuunnitelmat valmistuvat arviolta lokakuussa 2023. Mikäli hanke saa rahoituksen, rakentaminen on mahdollista aloittaa vuonna 2024. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 17.4.2023 Ympäristötalolla (Solistinkatu 2). Kiitos osallistumisestasi.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti