Korvenkylän leikkipaikka

Kaupunginosat Korvenkylä
Kuva, Korvenkylän leikkipaikka.

Korvenkylän leikkipaikka rakennetaan Korvenkylän kaupunginosaan asemakaavan mukaiselle sijainnille. Suunnittelualue sijaitsee Jäälinojanlaakson metsäisellä puistoalueella. Alue rajautuu eteläreunalta Tonkkatien ja Kappatien väliseen valaistuun yhdistettyyn pyörätiehen ja jalkakäytävään. Suunnitelma sisältää uuden leikkipaikan sijoittamisen puistoalueelle.

Korvenkylän leikkipaikan suunnitelma perustuu Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014–2032 -suunnitelmaan.

Korvenkylän leikkipaikalle tulee leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti leikkipaikan perusleikkivälineistö ja turva-alustat. Suunnitelmassa on huomioitu myös sähköisen osallistamiskyselyn toiveita ja ideoita. Kyselyssä leikkipaikalle valikoitui moderni teema.

Leikkipaikalle asennetaan lisäksi valaistus, kiinteät penkit ja muut leikkipaikan varusteet, sekä istutetaan uutta kasvillisuutta. Leikkipaikkaa ympäröivä reunapuusto hoidetaan ja metsänpohjakasvillisuus säilytetään.

Arvioitu rakentaminen on vuonna 2025.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti