Vt 20, kehittämisselvitys välillä Korvenkylä - Kiiminki

Kaupunginosat Jääli, Kiiminki, Korvenkylä, Välikylä

Kehittämisselvityksen tavoitteena on selvittää, voidaanko valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välille parantaa nykyiselle paikalleen 2+2-kaistaisena keskikaiteella varustettuna maantienä.

Kehittämissuunnitelma on laadittu kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty 2+2-kaistaisen maantien tilantarve- ja toteuttamismahdollisuudet nykyiselle paikalleen. Tämän jälkeen on laadittu kehittämissuunnitelma, jossa on esitetty suunnitelmaratkaisut vaikutuksineen.

Kyseessä ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma, mutta Oulun kaupunki asettaa sen julkisesti nähtäville mielipiteiden kuulemiseksi. Kaupunki toimittaa jätetyt mielipiteet ja oman lausuntonsa tienpitäjälle (ELY-keskus) nähtävilläolon jälkeen.

Varsinainen suunnittelu tehdään tiesuunnitelmana, joka asetetaan aikanaan nähtäville ko. lain nojalla myöhemmin, kun päätös tiesuunnitelman laatimisesta on tehty (Väylävirasto). Siinä vaiheessa tehdään myös YVA-selvitys.

Kehittämisselvitys on nähtävissä ELY-keskuksen sivulla: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti