MT815 (Oulunlahdentie) jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen Haarasuontien liittymään

Kaupunginosat Iinatti

Suunnittelukohde sijaitsee Iinatin (26) kaupunginosassa Mt815 (Oulunlahdentie) ja Haaransuontien liittymän kohdalla. Alueen voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu 26.6.1992 ja 16.6.1986 (kaavatunnukset 564-1315 ja 564-1136).

Kadut ja liikenne on laatinut katusuunnitelman uudelle jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelman mukaan nykyinen aluereitti siirretään kulkemaan mt815 (Oulunlahdentie) ja Haaransuontien välissä, pois katuverkolta. Nykyiset jalankulku- ja pyöräilyväylät liitetään rakennettavaan väylään.

Kohteen rakentaminen toteutetaan vuonna 2021.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti