Postipojankuja, katu-, ympäristö- ja liikenteenohjaussuunnitelma

Kaupunginosat Mäntylä

Postipojankujalle Mäntylän kaupunginosaan on laadittu asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos (564-2394) on laadittu uuden päivittäistavarakaupan ja asuinkerrostalojen toteuttamiseksi. Kaava on saanut lainvoiman 20.10.2020.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Postipojankujalle katu- ja ympäristösuunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelmassa kadun rakenteet ja kuivatus parannetaan. Kadulle rakennetaan yhdistetty jalankulku ja pyöräväylä, sekä kadun päähän urheilukentän asfaltoitu pysäköintialue.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti