Veijolankuja, katu- ja ympäristösuunnitelma

Kaupunginosat Mäntylä
Kuva, Veijolankuja.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Veijolankujan peruskorjauksen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelukohde sijaitsee Mäntylän (17) kaupunginosassa Kenttäpostintien länsipuolella Veijolankujalla. Alueella voimassa oleva asemakaava (Ak muutos Hiirosen kaupunginosan liikennealueelle ja ensimmäinen ak osalle Mäntylän kaupunginosaa) on tullut voimaan 17.10.1980, kaavatunnus 564-905.

Peruskorjauslaajuus käsittää ajoradan rakennekerrosten ja päällysrakenteiden sekä katuviherrakenteiden ja katukuivatuksen rakentamisen. Suunnitelma sisältää myös nykyisten valaisinpylväiden siirtoja. Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös hulevesi-, vesihuolto-, sähkö- ja tietoliikenne- ja kaukolämpöverkkoja.

Peruskorjaus toteutetaan vuonna 2023. Tarkemmasta aikataulusta asukkaita informoi urakoitsija.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti