Snellmaninpuisto ja Hallituskatu välillä Kirkkokatu - Isokatu, kunnostamisen rakennussuunnitelma

Kaupunginosat Pokkinen
Kuva, Snellmaninpuisto.

Suunnittelualue sijaitsee Oulun keskustassa Pokkisen kaupunginosassa. Snellmaninpuistoa rajaavat Kirkkokatu, Isokatu ja Hallituskatu. Hallituskadusta suunnittelualueena on Kirkkokadun ja Isokadun välinen alue.

Rakennussuunnitelma noudattelee pitkälti yleissuunnitelmassa (hyväksytty YHDLTK 30.3.2020 § 159) esitettyjä linjauksia.Suunnitelman tavoitteena on Snellmaninpuiston kaupunkikuvallisen ilmeen parantaminen ja puiston käyttötarkoituksen selventäminen. Oleskelupuiston lisäksi puiston käyttötarkoitus tulee olemaan taidepuisto. Alueen turvallisuuteen panostetaan ja vaihtuva taide on isossa osassa puiston elämyksellisyyttä. Puistosta on tarkoitus kehittää viihtyisä kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Suunnittelussa on huomioitu keskustan puistoille ominainen korkea laatu.

Rakennussuunnitelmassa esitetään Kaupunginojan tukimuurien, sillan, puiston pinnoitteiden ja kasvillisuuden kunnostus tai uusiminen. Puistoon on suunniteltu taidepolku ja tilavaraukset taideteoksille. Taideteokset voivat olla pysyviä tai vaihtuvia. Puiston ilme säilyy puistomaisena ja vihreänä.

Hallituskadulle on suunniteltu autopaikoituksen yhteyteen myös varaus sähköauton latauspaikoille. Keskustan pyöräpysäköinnin tilannetta parannetaan lisäämällä Hallituskadulle katoksellisia pyöräpysäköintipaikkoja ja paikat taakka-/rahtipyörille.

Yleissuunnitelma ja 3D-malli on esitelty yleisötilaisuudessa 11.12.2019. Yleissuunnitelmasta laadittu 3D-mallin visualisointi on nähtävissä Oulun kaupungin internetsivulla: https://youtu.be/9C8x1BHncgo

Arkeologiset tutkimukset Snellmaninpuiston ja Hallituskadun alueella on tarkoitus toteuttaa kesällä 2020. Snellmaninpuiston rakentamisen aikataulu on alustavasti 2020-2021 ja Hallituskadun rakentaminen myöhemmin.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti