Vesalanmäki, katu-, melu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Heikinharju

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Vesalanmäen asemakaava-alueen katu-, melu- ja ympäristösuunnitelmat sekä Korvenkylän puolelle melu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelu perustuu asemakaavaan ja asemakaavan yhteydessä laadittuihin liikenteen, hulevesien käsittelyn ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmiin. Alueella on yksityisteitä ja nykyistä asutusta palvelevaa vanhaa vesijohto- ja viemäriverkkoa.

Vesalanmäen katu- ja ympäristösuunnitelmiin sisältyy:

  • Nykyisten yksityisteiden: Vesalanmäentie, Viertolantie, Marjakankaantie, Kuruvaarantie, Viheriävaarantie, Varvikkokuja, Haapatie ja Tuoreenmaanarontie rakentaminen kaduiksi.
  • Nykyisten huoltoteiden parannus. Huoltotiet rakennetaan asemakaavan mukaisiksi jalankulku- ja pyöräilyväyliksi, vasta kun niille kaavoitetaan ja rakennetaan jatkoyhteydet.
  • Asemakaavan mukaiset uudet kadut sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät.
  • Ympäristön parantamista ja hulevesien käsittelyrakenteita.
  • Pysäköintialue kuntoreitin varteen Lammashaantielle.
  • Havukankaanpolun silta Kalimeenojan yli.
  • Valtatie 20:n varteen Vesalanmäen ja Korvenkylän asemakaava-alueiden melusuojaukset meluaita ja meluaita+meluvalliyhdistelmillä. Melusuojaukset sijoittuvat Korvenkylän puolella välille Jäälinojanpolku - Pistokuja ja Vesalanmäen puolella Jäälinojanpolku - Varvikkopolku.
  • Liikenteenohjaussuunnitelma pois lukien viitoitus.


Alueelle rakennetaan uudet vesihuollon runkolinjat, jolloin myös nykyistä asutusta palvelevat vesi- ja jätevesijohdot uusitaan. Koko alueelle rakennetaan kattava vesihuoltojärjestelmä sekä hulevesiviemäröinti ja alueen hulevesille hulevesien käsittelyallas. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä rakennetaan uusi katuvalaistus.

Vesalanmäen ja Korvenkylän asemakaavoituksen myötä Oulun kaupungille syntyi vastuuta valtatie20 melusuojauksista. Aiemmin melusuojaus on ollut valtion vastuulla. Suunnitelmien mukaiset melusuojaukset on laadittu viimeisimmän hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisella välikaistan sisältävällä nelikaistaisella poikkileikkausvaihtoehdolla. ELY on laatimassa tilatarvesuunnitelmaa Kuusamontien muuttamiseksi nelikaistaiseksi välille Korvenkylä-Kiimingin keskusta. ELY tulee pyytämään suunnitelmasta lausunnot kaupungilta ja liitolta. Tämä suunnitelma, mikäli se johtaa toteutukseen, voi vaikuttaa melusuojausratkaisuihin.

Suunnittelun aikana on pidetty suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus alueen asukkaille 17.12.2019.

Rakentamisen aloitus sisältyy kuluvan vuoden katurakennusohjelmaan ja Oulun Veden investointiohjelmaan. Alue tullaan jakamaan useampaan rakennusvaiheeseen. Vesihuolto tulee määrittämään ensimmäisten vaiheiden järjestyksen.

Korvenkylän puolella melusuojaus katkaisee jalankulku- ja pyöräily-yhteyden Pistokujalta valtatie 20 suuntaiselle jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Ennen tämän melusuojauksen itäisimmän osan toteutusta jalankulku- ja pyöräilyväylän yhteydet täytyy asemakaavalla uudelleen järjestellä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti