Virpiniemi, Virpiniemen Meriniemi ja Kellonlahti

Kaavanumero
564-2531
Kaupunginosat Kello

Kellon kaupunginosassa, Virpiniemessä, on tullut vireille asemakaavan muutos. Tavoitteena on mahdollistaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi maanomistajan / maanvuokraajan oman tarpeen mukaan. Tavoite koskee niitä tontteja, joiden maanomistajat tai-haltijat ovat hakeneet muutosta. Samalla kaikkien tonttien kaavamerkinnät ja -määräykset päivitetään nykymääräysten mukaisiksi ja vanhentuneet merkinnät/määräykset poistetaan.

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan marraskuussa 2023. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaavamuutosalue on rakennuskiellossa, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Käyttötarkoituksen muutosta on mahdollista hakea vasta kaavamuutoksen lainvoimaistumisen jälkeen.

 

Eteneminen

Virpiniemen maankäytön suunnittelun aiempia vaiheita

Valmis

Aloite vaiheittaisen asemakaavan laatimiseksi

Valmis

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Meneillään

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti