Elintarviketoiminnan rekisteröinti ja hyväksyminen

Tämän sivun sisältö:

Mitä on rekisteröity elintar­vi­ke­toiminta?

Rekisteröityä elintarviketoimintaa on esimerkiksi elintarvikkeiden myynti, ravintola, kahvila, leipomo, pitopalvelu, liikkuva elintarvikehuoneisto, elintarvikkeita myyvä verkkokauppa, elintarvikkeiden maahantuonti ja maastavienti sekä elintarvikkeiden ammattimainen kuljetus. Myös elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksesta, maahantuonnista ja tukkukaupasta on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus. Elintarvikekontaktimateriaaleilla tarkoitetaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tarkoitettuja materiaaleja, kuten elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja. 

Kun olet perustamassa rekisteröintiä vaativaa elintarviketoimintaa, kuten ravintolaa, myymälää tai leipomoa, toimi seuraavasti

Etsi sopivat tilat ja tutustu suunnitteluohjeisiin

Suunnittele toiminta ja tilat siten, että eri työvaiheet voidaan toteuttaa tiloissa hygieenisesti.

Olemme elintarvikevalvonnassa laatineet perustamisohjeita, joissa kerrotaan tilojen vaatimuksista. Meillä on perustamisohjeet muun muassa ravintolan, myymälän ja leipomon tiloihin liittyen.

Myös Ruokaviraston sivuilla on ohjeita elintarviketoiminnan perustamiseenLiikkuvan myynti- tai tarjoilupisteen vaatimuksia on esitetty Ruokaviraston ohjeessa.

Voit olla hyvissä ajoin yhteydessä terveystarkastajaan ja kysyä tarkempia neuvoja tilojen vaatimuksista.

Ole tarvittaessa yhteydessä rakennusvalvontaan

Selvitä rakennusvalvonnasta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen tai tarvitaanko rakennuslupaa. Rakennusvalvonnasta voit kysyä, onko huoneistossa riittävät tekniset valmiudet toiminnalle.

Laadi omavalvontasuunnitelma ennen toiminnan aloitusta

Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma siitä, miten tunnistat ja hallitset toimintaasi liittyvät elintarviketurvallisuusriskit. Omavalvontasuunnitelma on yrityksesi oma ohje, jonka avulla voit muun muassa perehdyttää työntekijät ja tehdä omavalvonnan kirjauksia.

Lue lisää omavalvonnasta Omavalvonta -sivulta.

Tee kirjallinen ilmoitus elintarvikevalvonnalle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloitusta

Tee ilmoitus ilppa.fi -palvelussa. Liitä ilmoitukseen ajantasainen pohjapiirustus, josta käy ilmi kalusteiden sijoittelu. 

Muista tehdä ilmoitus myös silloin, jos toiminta muuttuu olennaisesti tai toimija vaihtuu.

Jos ilmoituksen tekeminen ilppa.fi -palvelussa ei onnistu, voit tehdä ilmoituksen lomakkeella elintarviketoiminnasta (pdf), liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (pdf)kontaktimateriaalitoiminnasta (pdf), eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista (pdf)

Toimita täytetty lomake liitteineen sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postilla Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki.

Ilmoituksen käsittely

Kun olemme käsitelleet ilmoituksen, saat todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Voit aloittaa toiminnan suunniteltuna ajankohtana

Noudata omavalvontaasi ja aloita omavalvonnan kirjausten tekeminen heti toiminnan alettua.

Tarkastus

Ilmoitettu toiminta tarkastetaan ensimmäisen kerran 1-6 kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta ja tarkastustiheys riippuvat toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta sovitaan yleensä ennakkoon.

Tämän jälkeen tarkastukset tehdään yllätystarkastuksina eli ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastukset tehdään riskiperusteisesti ja tarkastustiheys voi vaihdella kolme tarkastusta/vuosi - kerran kolmessa vuodessa. 

Toimija saa aina tarkastuksesta tarkastuskertomuksen. Pääsääntöisesti tarkastukset tehdään Oiva-tarkastuksina. Näistä tarkastuksista muodostuu lisäksi Oiva-raportti, jonka toimija laittaa asiakkaiden nähtäville.

Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään maksu. Lisäksi vuosittain peritään valvonnan perusmaksu. 

Milloin elintarvikehuoneistolle pitää hakea hyväksymistä?

Jos elintarvikeyrityksessäsi käsitellään raakoja eläinperäisiä elintarvikkeita ja toimitetaan niitä vähittäismyyntiin tai toisiin hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin, on elintarvikehuoneistolle haettava hyväksymistä (entinen laitoshyväksyntä) ennen toiminnan aloittamista. Hyväksymistä edellyttäviä toimintoja ovat esimerkiksi

  • kalan perkaus
  • kalajalosteiden valmistus
  • lihan leikkaus
  • lihajalosteiden valmistus
  • maitotuotteiden valmistus raakamaidosta
  • suurkeittiö, joka käyttää ruoanvalmistuksessa raakaa lihaa, kalaa tai raakamaitoa ja joka toimittaa niistä valmistettuja ruokia toisiin keittiöihin eikä jakelu- ja tarjoiluketju sisälly sen omavalvontaan

Jos siis olet esimerkiksi perustamassa laitosta, jossa leikataan lihaa tai valmistetaan jauhelihaa, raakalihavalmisteita tai lihavalmisteita, on sinun haettava hyväksymistä.

Kun olet perustamassa hyväksymistä vaativaa elintarvikehuoneistoa, toimi seuraavasti

Etsi sopivat tilat ja tutustu suunnitteluohjeisiin

Suunnittele toiminta ja tilat siten, että eri työvaiheet voidaan toteuttaa tiloissa hygieenisesti.

Ruokaviraston sivuilla on perustamisohjeita erilaisten hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen perustamista varten. Oppaassa ja verkkokurssissa kerrotaan muun muassa tiloihin liittyvistä vaatimuksista.

Voit olla hyvissä ajoin yhteydessä elintarvikevalvontaan ja kysyä tarkempia neuvoja tilojen vaatimuksista. 

Voit lukea hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin liittyvää lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Ole tarvittaessa yhteydessä rakennusvalvontaan

Selvitä rakennusvalvonnasta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen tai tarvitaanko rakennuslupaa. Rakennusvalvonnasta voit kysyä, onko huoneistossa riittävät tekniset valmiudet toiminnalle.

Laadi omavalvontajärjestelmä

Omavalvontajärjestelmä on kirjallinen suunnitelma siitä, miten tunnistat ja hallitset toimintaasi liittyvät elintarviketurvallisuusriskit.

Lisätietoja omavalvonnasta löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Lähetä hyväksymishakemus Oulun seudun ympäristötoimeen

Hae elintarvikehuoneiston hyväksymistä Oulun seudun ympäristötoimelta. Jos suunnittelet olennaista muutosta toimintaan (esimerkiksi laajennus tai uusi toiminta), hae myös muutokselle hyväksymistä.

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemukset: Kala-ala (pdf)Liha-ala (pdf)Maitoala (pdf)Munatuotteiden valmistus (pdf)Munapakkaamo (pdf) ja Varastointi (pdf).

Toimita hakemus liitteineen sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postilla Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki. 

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Elintarvikevalvonta tarkastaa laitoksen tilat ja toiminnot

Hyväksymispäätökseen liittyvästä tarkastuksesta ei peritä maksua.

Voit aloittaa toiminnan, kun viranomainen on hyväksynyt elintarvikehuoneiston tai muutoksen.

Elintarvikevalvonta tekee hyväksymis- tai hylkäyspäätöksen ensimmäisen tarkastuksen jälkeen. Voit aloittaa toiminnan vasta, kun viranomainen on hyväksynyt elintarvikehuoneiston tai muutoksen.

Toiminta tarkastetaan säännöllisesti

Tarkastustiheys riippuu toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Tarkastukset tehdään riskiperusteisesti ja tarkastustiheys voi vaihdella 1-12 kertaa vuodessa.

Toimija saa aina tarkastuksesta tarkastuskertomuksen. Pääsääntöisesti tarkastukset tehdään Oiva-tarkastuksina.

Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään maksu. Lisäksi vuosittain peritään valvonnan perusmaksu. 

Elintarviketoiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Ilmoita viivytyksettä toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä. Tee ilmoitus kirjallisesti. Voit tehdä ilmoituksen ilppa.fi -palvelussa tai vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi. 

Vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään, kunnes valvontaviranomainen on vastaanottanut toimijalta kirjallisen ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. 

Elintarviketoiminta, jota ei tarvitse rekisteröidä

Yksityishenkilöiden ja yhdistysten vähäinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta. Elintarviketoiminnan rekisteröintiä ei tarvitse tehdä seuraavissa esimerkkitapauksissa: 

  • Yksityishenkilö leipoo myyntiin leipää, kuivakakkuja, pikkuleipiä, pullaa ja muita huoneenlämmössä säilyviä leipomotuotteita. Elintarviketoiminnan liikevaihto saa olla korkeintaan 15 000 €/vuosi.
  • Yksityishenkilöt ja yritykset voivat valmistaa helposti pilaantuvia elintarvikkeita enintään 12 kertaa vuodessa niin sanottuna Pop up -toimintana (Ruokavirasto).
  • Makkaran- ja lättyjenpaisto urheiluseurojen, koululuokkien ja asukasyhdistysten toiminnassa.
  • Kahvitarjoilu tai vähäinen pakattujen elintarvikkeiden myynti muun yritystoiminnan ohessa. Esimerkiksi kahvitarjoilu kampaamossa.

Ruokaviraston ohjeessa Rekisteröitävää toimintaa vai ei? on enemmän esimerkkejä toiminnoista, joita ei tarvitse rekisteröidä. Jos jokin edellä mainittu toiminta kuitenkin sisältää Ruokaviraston ohjeen luvussa 6. mainittua toimintaa, esim. sushin valmistus, ravintolisien myynti tai verkkokauppa, on rekisteröinti-ilmoitus tehtävä.

Ei-rekisteröintiä vaativassa toiminnassa huomioitavat asiat 

Vaikka toimintasi ei vaatisi toiminnan rekisteröintiä, on tuotteiden oltava turvallisia. Käsittele elintarvikkeita hygieenisesti ja muista kylmäketju. Merkitse elintarvikkeisiin tai anna ruoasta asiakkaalle seuraavat tiedot: elintarvikkeen nimi, allergeenit ja tieto käytetyn raa'an lihan alkuperämaasta.