Hartaanselällä on myytävänä historiallisia rakennuksia

19.07.2022

Oulujoen suistomaisemien varrelta on myytävänä neljä historiallista rakennusta Oulun Asuntomessujen 2025 korjauskohteeksi. Rakennuksien hyvä sijainti tulee korostumaan asuntomessujen myötä ja tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa niissä palveluita sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa. Myytävät rakennukset ovat Villa Lipporanta, Talo Store, Nurron talo ja Kaupungin varikon korjaamo.

Katso myytävien kohteiden tarkemmat esittelyt:

Kohteista edullisimman hinta 2 000 euroa ja kalleimman 10 000 euroa. Tonttien vuosivuokrat vaihtelevat 1 300 eurosta 19 500 euroon kohteesta riippuen.

Ostohakemuksien viimeinen jättöpäivä on 21.10.2022. Vapaamuotoiset hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköisesti kello 15.00 mennessä. Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55A, Oulu, PL71 90015 Oulu tai kirjaamo@ouka.fi. Hakemukseen merkintä: ”OUKA/13236/02.07.00/2021 + kohteen nimi esim. Villa Lipporanta"  

Myytävät rakennukset liittyvät Oulun Asuntomessuihin 2025

Hartaanselällä myynnissä olevat rakennukset liittyvät Oulun Asuntomessuihin 2025. Hartaanselän rannoille tullaan rakentamaan uutta upeaa Oulua. Rannan 3D mallinnuksesta voi katsella miltä uusi alue näyttää tulevaisuudessa.

Lisätietoa

Esite myytävistä kohteista

3D mallinnus Hartaanselänrannasta 2025

Oulun Asuntomessujen 2025 verkkosivut