Talo Store - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Talo Store

Myytävänä Hartaanselällä Oulun Asuntomessujen 2025 korjauskohteeksi. 
Myyntiaika 22.4. – 5.8.2022 klo 15. Hakuaikaa jatkettu.

Kaupunki myy upean Oulujoen suistomaiseman varrelta historiallisesti merkittäviä rakennuksia. Rakennukset myydään Oulun asuntomessujen korjausrakentamisen kohteiksi ja niihin tavoitellaan oululaisia ja matkailijoita houkuttelevia palveluita sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa.  Kohteiden yleisesite.

Talo Store osoitteessa Lipporannatie 16 on yksi myytävistä kohteista.

Hirsirunkoinen yksikerroksinen Talo Store on valmistunut 1800-luvun lopulla. Pitkän historiansa aikana rakennus on ollut muun muassa asumis- ja ravintolakäytössä. Viime vuosina se on toiminut bändi- ja varastotilana.

Talo Store kuin myös Villa Lipporanta sijaitsevat erittäin suositun kävely- ja pyörätiereitistön sekä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Asuntomessualueelle suunnitellun uuden sillan sijainti tulee toteutuessaan olemaan erinomainen, aivan huviloiden vieressä.

Palvelutoimintaa ja asumista hirsirunkoiseen Talo Storeen?

Vuoden 2025 Suomen asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.
ouka.fi/hartaanselanranta

 

Ostohakemus

Vapaamuotoiset hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköisesti 5.8.2022 kello 15.00 mennessä osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55A, Oulu, PL71 90015 Oulu tai kirjaamo@ouka.fi. Hakemukseen merkintä: ” OUKA/13236/02.07.00/2021 Talo Store"

Hinta rakennukselle: 2 000 €
Tonttivuokra 1 300 e/vuosi.

Ostajaehdokkaan on esitettävä hakemuksessaan seuraavat seikat:

Valintapäätös tehdään valitsijaryhmässä alla olevien laatutekijöiden perusteella.

- Kohteen toimintakonsepti ja suunnitelma sisätilojen käytöstä sekä maankäytönluonnos (asemapiirustus, pohjapiirustus).

- Rakennus- ja investointisuunnitelma, joka pitää sisällään suunnitellun korjausrakentamissuunnitelman ja sen aikataulun.

- Kaikki pysäköintipaikat sijoittuvat alueella pysäköintitaloon, josta tässä vaiheessa on varattu min x kpl ja max. xx kpl Talo Storelle. Autopaikkavelvoite ja siihen kohdistuvat kulut ovat määrittelemättä. Hakija esittää oman hankkeensa reunaehdot autopaikkoja koskevasta näkökulmasta (määrä ja hinta).

Muut ehdot ja mahdollisuudet:

  • Asuminen mahdollista osittain, kts asemakaava.

  • Tontilla on lisärakennusoikeutta 20 k-m2 apu- ja yhteistiloille.

  • Rakennuksen muutos- ja korjaustöistä tulee sopia Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa rakennusluvan yhteydessä

  • Rakennuksen esittely Oulun asuntomessuilla 2025 tulee olla mahdollista, korjaustyön ei tarvitse olla valmis

Lisätietoja

Santeri Lokkila, tekninen isännöitsijä, p. 044 703 0521, santeri.lokkila@ouka.fi

Liitteitä

Myyntiesite
Tonttikartta (asemapiirutusluonnos)

Pohjapiirutus (saatavilla dwg myös)

Kuntotutkimus

Asbesti ja haitta-aine kartoitus

Asemakaava
Asemakaavaselostus

Rakennusjärjestys

Rakennushistoriaselvitys