Kaupunki on muuttanut kalastuksen sääntöjä

08.06.2022

Oulun kaupunki on muuttanut kalastuksen sääntöjä Hartaanselällä, Oulujoella ja Sanginjoella. Muutoksena edelliseen kesään kalastajia koskevat nyt aiempaa tiukemmat saalisrajoitukset. Muutoksia on tullut myös Hartaanselällä sallittuihin pyyntivälineisiin.

Kalastusalueet lupaehtoineen löytyvät kaupungin verkkosivulta. Kaupunki on nimennyt jokaiselle vesialueelle numeron. Aluekohtaisilla sivuilla on lueteltu sallitut pyyntimuodot ja niihin mahdolliset liittyvät rajoitteet.

Hartaanselkä

Hartaanselällä saalisrajoitus on nyt enintään yksi lohi tai taimen kalastajaa kohti kalastusvuorossa vuorotteluaikana ja muulloin yksi lohi tai taimen kalastajaa kohti vuorokaudessa.
Alueen numero on 2 a

Hartaanselän erityiskalastusalue

Hartaanselän erityiskalastusalueella saalisrajoitus on nyt enintään yksi lohi tai taimen kalastajaa kohti kalastusvuorossa vuorotteluaikana ja muulloin yksi lohi tai taimen kalastajaa kohti vuorokaudessa.

Lisämuutoksena otto-onginta on alueella kielletty venekalastusvuoron aikana. Venekalastusvuoron aikana sallitaan Kuusisaaressa kaikki muu vapaakalastus paitsi spinflugakalastus.

Hartaanselkä on erittäin suosittu kalastausalue. Ruuhkaisuuden vuoksi Hartaanselän erityiskalastusalueella otettiin kesällä 2021 käyttöön vuorokalastus ja sitä jatketaan tänäkin kesänä. Vuorottelupäivät ovat voimassa alueella kesäkauden ruuhkaisimpana aikana 15. kesäkuuta - 15. syyskuuta. Veneestä kalastajille ja rannalta kalastajille on annettu omat kalastusaikansa.

Alueen numero on 2c

Oulujoki ja Sanginjoki

Oulujoella ja Sanginjoen Lemmenpolulla saa ottaa korkeintaan kaksi kirjolohta vuorokaudessa.
Alueiden numerot ovat 3a, 5a ja 5b.

Oulujoki 3a 

Sanginjoen erityiskalastusalue 5a

Sanginjoen erityiskalastuaalue 5b

Oulun kaupunki omistaa vesialueita 6 500 hehtaaria, joista merialuetta ja jokisuistoa on n. 5 600 hehtaaria. Sisävesistä tärkeimmät ovat Oulujoki, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi. Ylikiimingistä Ahmasjärvi on kaupungin omistama.

Kalastus on mukava harrastus koko perheelle, ja sitä voi harrastaa läpi vuoden myös Oulussa. Kalastettaessa on noudatettava kalastusmääräyksiä.

Tietoa Oulun kaupungin vesialueista, veneenlaskupaikoista ja kalastussäännöistä löydät nettisivuilta www.ouka.fi/kalastus.

Kirjolohi-istutukset alkoivat kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona. Istutuspaikkoja ovat Sanginjoen Lemmenpolku ja Oulujoella Heikkilän suvanto sekä Värtön ranta.

Linkit kalastusalueiden verkkosivuille: