Yksityistiet

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon osuutensa mukaan. Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tieosakkaista muodostuva tiekunta.

Toimivat tiekunnat pitävät huolta yksityistiestöstä, mikä palvelee yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimintoja kuten esimerkiksi huoltovarmuutta. Yksityistiet ovat osa liikennejärjestelmää.

Yhteiskunta avustaa yksityisteitä. Valtion- ja kunnanavustukset muodostavat merkittävän osan yksityisteiden kustannusten kattamisessa tien parantamisessa ja kunnossapidossa.

 

Oulun kaupungin yksityisteiden avustaminen

Tiekunta, jonka tiestön varrella on vakituista asutusta, voi hakea rahallista avustusta yksityistien kunnossapitoon. Lisäksi tiekunta voi hakea tien parantamiseen (perusparantaminen) tarkoitettua avustusta ELY-keskukselta ja kaupungilta.

Asukkaat voivat hakea rahallista harkinnanvaraista avustusta yhden asuinkiinteistön käyttämän yksityistien kunnossapitoon. Harkinnanvaraista kunnossapitoavustusta voi hakea joko asukkaan toimintakykyyn perustuvana tai tiekuntavelvoitteesta vapauttavana avustuksena.