Kunnossapitoavustus

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päättää ja jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuosittain. Avustukset jaetaan erilaisten myöntämisperusteiden ja periaatteiden mukaisesti talousarviossa varatusta määrärahasta.

Tiekunnille tarkoitettu kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan tien avustuskelpoisen pituuden ja liikenteelliseen merkittävyyteen perustuvan luokituksen perusteella. Tie on avustuskelpoinen viimeiseen vakituisesti asuttuun taloon asti ja se on enintään maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmässä olevan tieoikeuden mukainen.

Harkinnanvarainen kunnossapitoavustus on tarkoitettu tielle, mihin ei voida tiekuntaa perustaa tai sen perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Harkinnanvarainen kunnossapitoavustus myönnetään asukkaalle asuinkiinteistön käyttämän tien pituuden perusteella.

Kunnossapitoavustusta haetaan 30.4. mennessä.

Tämän sivun sisältö:

Kunnossapitoavustus tiekunnalle

Avustusehdot

Pöytäkirja

Menoselvitys

Kunnossapitoavustuksen hakeminen tiekunnalle

Tiedote tiekunnille, eAsiointi ja Oulu10 tuki eAsiointiin

Kunnossapitoavustuksen hakeminen eAsiointi-avustukset palvelussa

Kunnossapitoavustus hakemuksen toimittaminen kirjaamoon

Harkinnanvarainen kunnossapitoavustus asukkaalle

Tiekuntavelvoitteesta vapauttamiseen perustuva avustus

Asukkaan toimintakykyyn perustuva avustus

Kirjaamon yhteystiedot

Oulun kaupungin kirjaamo

Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Kansankatu 55A, 90120 Oulu Aukioloajat: ma-pe klo 8.30–15.30