Tiekunnan toiminta

Tiekunnan perustaminen

Kiinteistön omistajat eli tieosakkaat voivat toimia ilman tiekuntaa keskenään asioista sopien, harkinta tiekunnan perustamisesta jää tieosakkaille itselleen. Tiekunnan päätökset puolestaan tehdään tarvittaessa enemmistöpäätöksinä äänestäen tieyksiköillä. Valtion ja kunnan avustukset myönnetään vain järjestäytyneelle tiekunnalle.

Tiekunta voidaan perustaa yksityistielle, jossa on vähintään kaksi osakaskiinteistöä (ei henkilöä). Tiekunta kannattaa perustaa, kun osakkaita on 3–5 tai tieosakkaat eivät ole sopuisia tietä koskevista asioista.

Tiekunnan perustamisen kaksi tapaa:

  1. Tiekunta voidaan perustaa osakkaiden kesken perustamiskokouksessa ennestään olevalle tielle, jolla on riittävästi osakkaita ja jolle kiinteistöjä varten viranomainen on perustanut pysyvät tieoikeudet (rasitetie).
  2. Jos osakkaat ovat erimielisiä tiekunnan perustamisesta tai tarvittavia tieoikeuksia ei ole perustettu, on haettava yksityistietoimitusta maanmittauslaitokselta.

 

Yksityistiekunta

Yksityistien tieosakkaat vastaavat yhdessä tien rakentamisesta ja kunnossapidosta, jokainen oman osuutensa mukaan. Osuus ilmaistaan tieyksiköinä. Tiekunnassa päätökset tehdään pääasiassa enemmistöperiaatteella, eli äänestetään yksiköillä. Tieyksiköt ja niiden muutokset vahvistetaan tiekunnan kokouksessa. Yksityistien tieyksiköinti -julkaisussa on kerrottu tieyksiköinnin perusteet.

Tieosakkaat päättävät tienpitoon liittyvistä asioista ja muista tiekunnan asioista tiekunnan kokouksessa. Kokous on pidettävä vuosittain. Osakkaat voivat päättää kokouksessa, että tiekunnan kokoukset pidetään harvemmin, kuitenkin vähintään joka neljäs vuosi. Päätös merkitään pöytäkirjaan. Lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä. Siitä päätetään tiekunnan kokouksessa tai tiekunnan säännöissä.

Tiekunnan kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastettava tai kokouksen itsensä hyväksyttävä.

Voit käyttää liitteenä olevaa pöytäkirja (malli) mallina kokouksessa. Pöytäkirja mallissa on asioita, joita tiekunnan kokouksissa pitäisi käsitellä ja päättää. Esimerkiksi päätös, että tiekunta hakee ja vastaanottaa kaupungin kunnossapitoavustukset. 

Tiekunnan toimielin on yksijäseninen eli toimitsijamies tai useampi jäseninen eli hoitokunta. Toimielin valitaan tiekunnan kokouksessa ja sen toimikausi on enintään 4 vuotta. Toimielin hoitaa tiekunnan käytännön asiat.

Tiekunnan kokouksen päätöksistä voi tehdä oikaisupyynnön tiekunnalle itselleen ja/tai moitekanteen käräjäoikeudelle. Tiekunnan ja osakkaiden toimintaa ohjaa yksityistielaki.

Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistötietojärjestelmässä tiekuntien yhteystietoja. Ilmoita tiekunnan yhteystietojen muutoksesta maanmittauslaitokselle.

 

Liikennemerkit yksityistiellä

Liikenteen ohjauslaitteet (liikennemerkit ja puomit) asettaa yksityistielle tienpitäjä (eli tiekunta tai tieosakkaat) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Kunnan suostumusta ei tarvitse tien kunnon tai työmaan vuoksi tilapäisen liikennemerkin asettamiseen. Tiekunnan kokous päättää pysyvän liikennemerkin asettamisesta tiekunnan tielle.

Tiekunnan on huolehdittava, että kielto- ja rajoitusmerkeistä ja laitteista on ajantasainen tieto kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Ilmoitettavat tiedot:

  • tien tai sillan pysyvät painorajoitukset
  • ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
  • ajoesteet (esim. puomit)
  • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (esim. tontille ajo sallittu)
  • kopio kunnan luvasta merkin asettamiseen
  • voi ilmoittaa myös nopeusrajoitukset

Ilmoita vain kunnan suostumuksella asetettuja pysyviä liikennemerkkejä.

Jos tiekunnan tiellä ei ole lainkaan rajoituksia tai kieltoja, tiekunta ilmoittaa vain tiekunnan teiden nimet.