Ylikiimingin koululle LUMA/STEAM -sertifikaatti

31.05.2024

Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme saavuttaneet tason 3 LUMA/STEAM - sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin koulullemme systemaattisesta työstä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen liittyvän pedagogiikan, opetushenkilöstön osaamisen, oppimisympäristön, verkostojen ja yhteistyön sekä johtamisen kehittämisessä.

LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti on myönnetty alueen LUMA-keskuksen toimesta. Sertifikaatin kehittämisessä ovat olleet mukana Teknologiateollisuus ry, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Oulun yliopisto. Tämä yhteistyö on mahdollistanut koulumme pedagogisen toiminnan kehittämisen, jota voimme hyödyntää myös muun pedagogiikka- ja toimintakulttuurimme kehittämisessä.

Sertifiointiprosessi on ollut koululle merkittävä oppimisen paikka ja se osoittaa sitoutumistamme laadukkaaseen perusopetukseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen opetukseen. Koulumme on tehnyt perusteellisen itsearvioinnin ja panostanut koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Tavoitteenamme on tarjota oppilaillemme parhaat mahdolliset valmiudet tulevaisuuden haasteisiin.

LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti vahvistaa myös koulumme laajaa verkostoyhteistyötä. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä eri yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Tämä yhteistyö avaa oppilaillemme uusia mahdollisuuksia ja auttaa heitä näkemään, miten matemaattis-luonnontieteellinen ja teknologinen osaaminen voi liittyä käytännön elämään ja työelämään.

LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti on tunnustus koulumme vahvuudesta ja osaamisesta matemaattis-luonnontieteellisessä ja teknologisessa opetuksessa. Se rohkaisee meitä jatkamaan innostavan ja innostuneen oppimisympäristön kehittämistä.