Vesala Open

Vesala Open -toiminta alkoi ennen koronaa. Alussa toiminnan tavoitteena oli lisätä lapsille ja nuorille mahdollisuuksia olemiseen ja tekemiseen. Hyvin pian toiminta muuttui niin, että kohderyhmäksi tuli kaikki ylikiiminkiläiset. Tätä kautta toiminta alkoi monipuolistua ja toimijoiden määräkin lisääntyi.

Nykyään Vesala Openit ovat tiistaisin 15-19 välisenä aikana sekä lauantaisin.  Toimijoita on paljon (koulu, päiväkoti, nuorisotoimi, seurakunta, 4H, kyläyhdistys, yrityksiä, urheiluseura jne...) ja toiminta monipuolista. Lapset ja nuoret ovat myös toimijoina. Perustoimintoina ovat

  • Nuorisotila boxi 15-19
  • Valppaan liikutnasalivuorot
  • FabLab Vesala 17-19
  • School of Gamen pelipaku -toiminta 17-19 (E-pelaaminen)
  • Kahvit
  • Osallisuusryhmän kioski
  • Askartelumahdollisuus

Lisäksi joka kerralla on jokin isompi teema kulttuurin-, kädentaitojen, liikunnan, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, teknologian tai harrastamisen osalta. Näillä teemoilla tuetaan 1) paikallisten harrastusmahdollisuuksien ja toimijoiden näkyväksi tekemistä ja kokeilemista ja 2) kauempana olevien harrastusmahdollisuuksien tuomista Ylikiiminkiin.

Vesala Open -iltoihin osallistuu kaikenikäisiä ylikiiminkiläisiä. Iltoihin tullaan kohtaamaan, oleskelemaan ja tekemään erilaisia asioita. Toiminnasta mainostetaan koulun-, nuorisotoimen ja Reki-Vesalan asukkaat ry:n IG-kanavalla sekä paikallisissa Facebookin puskaradioryhmissä ja Wilma-viesttein. Tervetuloa!