MPM - Maailman Paras Minä

Ylikiimingin koulun hyvinvointimalli kantaa nimeään Maailman Paras Minä. 

Maailman Paras Minä- harjoitukset tukevat oppilaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia ja niiden kehitystä. Vuosiluokilla 0–9 harjoitellaan tunne- ja turvataitoja, vuorovaikutustaitoja, yksilön hyvinvointitaitoja sekä arjen selviytymistaitoja. Koulun henkilöstö pystyy seuraamaan oppilaiden hyvinvointia, koska Qridin kautta tehdyt tehtävät mahdollistavat tiedonkeruun ja tulosten näkemisen aina opettajista rehtoreihin asti. Saatu tieto ohjaa koulumme toimintaa. Tällä tavoin analysoimme koulumme kokemuksellista hyvinvointitietoa. Kasvamme, kohtaamme ja kasvatamme yhdessä.   

Qridissä oppilaat tekevät itsearvioinnin kuukausittain ennalta määrätyistä tehtävistä. Qridissä olevien tehtävien avulla oppilaat oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Lisäksi tehtävät lisäävät itsetuntemusta ja opettavat oppilasta reflektoimaan omaa toimintaa. Oppilaiden vahvuudet ja osaaminen tulevat näkyväksi ja he pystyvät palaamaan eri vuosiluokilla tekemiin tehtäviin sekä itsearvointeihin. 

Maailman paras minä sekä Positiivinen CV ovat osa Ylikiimingin koulun hyvinvointipedagogiikkaa, jonka tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointitaitoja sekä koko kouluyhteisön hyvinvointiosaamista. Koulussa pidetään kuukausittain Maailman Paras Minä -oppitunteja kaikille yhtenäiskoulun oppilaille. Tämän oppimiskokonaisuuden tarkoitus on kerätä tietoa oppilaan taidoista ja niiden kehittymisestä. Oppituntien materiaaleina käytetään Rovaniemen kaupungin hyvinvoinnin vuosikellon materiaalia sekä Oulun kaupungin perusopetuksen tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalia. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetussisällöt perustuvat lapsen oikeuksiin ja opetussuunnitelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa oppilasta suojaavia tekijöitä ja ehkäistä oppilaisiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää sekä väkivaltaa.